Zpět
06.09.2023, Michaela Šicová

Školní sociální pedagog

Bc. Pavla Palowski, DiS.

Sociální pedagog ve spolupráci s výchovným poradcem a metodiky prevence pomáhá předcházet sociálně patologickým jevům ve třídních i školních kolektivech:

  • poskytuje odborné sociální poradenství v oblasti rodinných vztahů, zdravotního a psychického onemocnění či postižení, sociálně patologických nebo kriminálních jevů,
  • spolupracuje s třídními učiteli při zajišťování klimatu ve třídách, pomáhá při organizaci adaptačních a zážitkových akcí, podporuje zapojení žáků do aktivit organizovaných školou,
  • podporuje a motivuje žáky v rámci studia ke školní docházce a při adaptaci na školní prostředí,
  • pomáhá se zajišťováním pomůcek pro žáky, koordinuje sociální programy,
  • facilituje spolupráci mezi školou a zákonými zástupci,
  • koordinuje oblast kariérového poradenství, spolupracuje se středními školami v regionu a komunikuje s ostatními subjekty (OSPOD, NNO) a dalšími odborníky v sociální oblasti.

Konzultační hodiny:

  • Pondělí 7.45—11.30
  • Úterý 11.15—15.00
  • Středa 7.45–11.30

Po telefonické či e-mailové domluvě možný i jiný termín.

Kontakty: