Zpět
22.11.2023, Michaela Šicová

Školní metodik prevence

Mgr. Eva Kubíková — 1. stupeň
Mgr. Ilona Fenclová — 2. stupeň

  • Koordinuje přípravu Programu prevence rizikového chování a jeho zavádění ve škole, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost.
  • Poskytuje učitelům a ostatním pracovníkům školy odborné informace z oblasti prevence, pravidelně je informuje o vhodných preventivních aktivitách pořádaných jinými odbornými zařízeními.
  • Sleduje ve spolupráci s dalšími pracovníky školy rizika vzniku a projevy rizikového chování a navrhuje cílená opatření k včasnému odhalování těchto rizik a k řešení vzniklých problémů.
  • Informuje pracovníky školy o způsobech řešení krizových situací v případech výskytu rizikového chování ve škole nebo školském zařízení.
  • Spolupracuje na základě pověření ředitelky školy se školskými a dalšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními, se zařízeními vzdělávání v prevenci a s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže.

Konzultační hodiny:

Mgr. Eva Kubíková (1. stupeň):

  • Čtvrtek 10.20—11.05

Mgr. Ilona Fenclová (2. stupeň):

  • Středa 10.20 —11.05

Po telefonické či e-mailové domluvě možný i jiný termín.

Kontakty:

Mgr. Eva Kubíková

Mgr. Ilona Fenclová

Schránka důvěry:

Dokumenty:

Odkazy: