Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, po dobu ředitelského volna a hlavních prázdnin (27. června – 31. srpna 2022) bude školní družina po projednání se zřizovatelem uzavřena.
Zpět

Projekty

Vybudování odborných učeben 18. ZŠ Most

Projekty

Program: Integrovaný regionální operační program Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004199 Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím Centra pro regionální rozvoj Žadatel: Statutární město Most Celkové náklady: 14 065 199,06 Kč Dotace: 12 658 679,15 Kč Stručný popis projektu: Předmětem projektu jsou stavební úpravy učeben v objektu Základní školy, Most…

Eduroam

Projekty

Základní škola, Okružní 1235, Most, příspěvková organizace je součástí sítě Eduroam.Naše instituce je připojena k síti eduroam. Ve škole je vysíláno essid eduroam, ověřování je prováděno protokolem 802.1x.Návod, jak si nastavit počítač pro práci s 802.1x, naleznete na stránce eduroam.cz. Pro úspěšné ověření a následný přístup k internetu potřebujete znát uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje získá…

Projekt „Podpora žáků ZŠ v Mostě“.

Projekty

Dne 1. 9. 2019 byl na naší škole v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zahájen projekt „Podpora žáků ZŠ v Mostě“. Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie. Projektové aktivity budou probíhat po dobu 3 školních let a do jejich realizace je zapojeno 10 základních škol v Mostě, Statutární město Most prostřednictvím Klubu národnostních menšin, Oblastní charita v Mostě…

Přejít na stránku: 1