Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, po dobu velikonočních prázdnin (28. března 2024) bude školní družina po projednání se zřizovatelem uzavřena.
Zpět
06.09.2023, Michaela Šicová

Výchovný poradce

Mgr. Ivana Pechová

 • Organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.
 • Pomáhá třídním učitelům s vyhledáváním a sledováním žáků s výukovými a výchovnými problémy, navrhuje formy a metody práce s těmito žáky.
 • Podává návrhy na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru.
 • Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje formy a metody práce s těmito žáky.
 • Poskytuje žákům a jejich rodičům poradenskou činnost při volbě povolání.
 • Eviduje nabídku studia na středních školách a další informace významné pro volbu dalšího studia, zajišťuje styk se zástupci středních škol, spolupracuje s úřadem práce.

Konzultační hodiny:

 • Pondělí 11.15—13.00
 • Úterý 10.20—12.00

Po telefonické či e-mailové domluvě možný i jiný termín.

Kontakty:

Schránka důvěry:

Odkazy:

 • www.infoabsolvent.cz
  • informační systém, který může pomoci při výběru dalšího vzdělávání
 • vychovanevychovou.cz
  • projekt Mgr. Katky Králové Výchova nevýchovou
 • www.raddar.cz
  • alternativní program na podporu rodiny
  •  bezplatně nabízí služby: internetová poradna, rodinná terapie, individuální terapie / koučování, motivační program, učební program, program doučování

Informace pro žáky vycházející ze ZŠ