Zpět
06.09.2023, Michaela Šicová

Koordinátor EVVO

Ing. Angela Hradecká

  • Koordinuje přípravu Plánu environmentální výchovy a jeho zavádění ve škole, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost.
  • Poskytuje učitelům a ostatním pracovníkům školy odborné informace z oblasti environmentální výchovy, pravidelně je informuje o vhodných aktivitách pořádaných jinými odbornými zařízeními.
  • Spolupracuje na základě pověření ředitelky školy s dalšími zařízeními zaměřenými na environmentální výchovu.

Konzultační hodiny:

  • Pondělí 14.00–15.00

Po telefonické či e-mailové domluvě možný i jiný termín.

Sběrové akce

Sběr je možno odvézt kdykoli do sběrny Suroviny Švarc s.r.o., nahlásit název školy, jméno dítěte a jeho třídu a do školy donést pouze potvrzení o odevzdaném sběru. Tento sběr pak bude započítán do celoškolní sběrové soutěže.

V průběhu školního roku 2022/2023 proběhnou sběrové dny, během nichž bude otevřena školní sběrna:

  • 25.–26. září 2023
  • 20.–21. listopadu 2023
  • 12.–13. února 2024
  • 20.–21. května 2024

Děti mohou nosit do školy svázané balíčky s papírem, kartonem, časopisy (vždy nadepsané jménem dítěte a třídou) a čistá plastová víčka.

Kontakty: