Zpět
30.08.2019, Michaela Šicová

Koordinátor EVVO

Ing. Angela Hradecká

  • Koordinuje přípravu Plánu environmentální výchovy a jeho zavádění ve škole, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost.
  • Poskytuje učitelům a ostatním pracovníkům školy odborné informace z oblasti environmentální výchovy, pravidelně je informuje o vhodných aktivitách pořádaných jinými odbornými zařízeními.
  • Spolupracuje na základě pověření ředitelky školy s dalšími zařízeními zaměřenými na environmentální výchovu.

Konzultační hodiny:

  • Středa 14.00–15.00

Po telefonické či e-mailové domluvě možný i jiný termín.

Sběrové akce

V průběhu školního roku 2019/2020 proběhnou čtyři sběrové týdny, během nichž bude otevřena školní sběrna:

  • 23.–27. září 2019
  • 13.–17. ledna 2020
  • 20.–24. dubna 2020
  • 1.–5. června 2020

Bližší podrobnosti ke sběrovým týdnům budou zveřejněny vždy před konáním akce na webu školy.

Sběr je také možno odvézt kdykoli do sběrny Suroviny Švarc s.r.o., nahlásit název školy, jméno dítěte a jeho třídu a do školy donést pouze potvrzení o odevzdaném sběru. Tento sběr pak bude započítán do celoškolní sběrové soutěže.

Kontakty: