Zpět
17.10.2023, Michaela Šicová

Žákovský parlament

Žákovský parlament je orgánem žáků, který žákům:umožňuje nejméně jednou měsíčně diskutovat s vedením školy a demokratickou cestou hledat a nalézat nejvhodnější řešení jejich problémů, uspokojování jejich potřeb a zájmů, garantuje realizaci nalezených řešení. Žákovský parlament spolupracuje zejména s ředitelkou školy, výchovnou poradkyní, metodičkami prevence a školskou radou. Zástupci žákovského parlamentu přenášejí podněty do Mosteckého parlamentu mládeže.

Činnost žákovského parlamentu

  • Žáci od 3. tříd si mohou zvolit dva parlamentáře třídy - členy žákovského parlamentu školy. Parlamentáři při řešení problémů týkajících se třídy spolupracují zejména s třídním učitelem.
  • Člen žákovského parlamentu má v průběhu jeho jednání možnost přednést takový návrh své třídy, který byl při předchozím hlasování ve třídě schválen prostou většinou hlasů. Návrh předkládá za třídu ve formulaci, o které je možno v žákovském parlamentu hlasovat.
  • Podněty za žáky 1. a 2. tříd přinášejí do žákovského parlamentu buď třídní učitelé, nebo členové žákovského parlamentu zvolení v jiných třídách.
  • Pověřený žák žákovského parlamentu pořizuje stručný zápis o jeho jednáních a zejména zapisuje výsledky každého hlasování.
  • Volební období kopíruje školní rok. Volby se v jednotlivých třídách uskutečňují v průběhu měsíce září, nezávisle na termínu a průběhu voleb ve třídách ostatních.

Zástupci žákovského parlamentu - školní rok 2023/2024

3. A

Adele Harnischová
Vojtěch Jiran

3. B

Ema Horáčková
Matyáš Kvapil

4. A

Barbora Nováková
Matyáš Hašek

4. B

Ema Dočekalová
Tomáš Hubáček

5. A

Andrea Rathová
Josef Vytlačil

5. B

Emilie Hošková
Justýna Paďourková

5. C

Eliška Houdková
Tereza Radimáková

6. A

Barbora Kšandová
Natálie Malkusová

6. B

Michaela Hrehorovská
Kateřina Vitovská

7. A

Jan Urbánek
Oldřich Zoubek

7. B

Lukáš Jílek
Michal Kučera

8. A

Karolína Jetelová
Eliška Lančaričová

8. B

Matěj Bada
Richard Schwarzinger

9. A

Veronika Hejtmánková
Marie Nebeská

9. B

Elisabeth Ješátková
Kathrin Abigail Wodniaková

9. C

Adam Choreň
Michaela Křenková