Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, oznamujeme vám, že v pátek 29. 9. 2023 vyhlašujeme z organizačních a provozně-technických důvodů ředitelské volno. Tento den bude uzavřena škola, školní jídelna i školní družina.
Zpět
18.10.2021, Michaela Šicová

Žákovský parlament

Žákovský parlament je orgánem žáků, který žákům:umožňuje nejméně jednou měsíčně diskutovat s vedením školy a demokratickou cestou hledat a nalézat nejvhodnější řešení jejich problémů, uspokojování jejich potřeb a zájmů, garantuje realizaci nalezených řešení. Žákovský parlament spolupracuje zejména s ředitelkou školy, výchovnou poradkyní, metodičkami prevence a školskou radou. Zástupci žákovského parlamentu přenášejí podněty do Mosteckého parlamentu mládeže.

Činnost žákovského parlamentu

  • Žáci od 3. tříd si mohou zvolit dva parlamentáře třídy - členy žákovského parlamentu školy. Parlamentáři při řešení problémů týkajících se třídy spolupracují zejména s třídním učitelem.
  • Člen žákovského parlamentu má v průběhu jeho jednání možnost přednést takový návrh své třídy, který byl při předchozím hlasování ve třídě schválen prostou většinou hlasů. Návrh předkládá za třídu ve formulaci, o které je možno v žákovském parlamentu hlasovat.
  • Podněty za žáky 1. a 2. tříd přinášejí do žákovského parlamentu buď třídní učitelé, nebo členové žákovského parlamentu zvolení v jiných třídách.
  • Pověřený žák žákovského parlamentu pořizuje stručný zápis o jeho jednáních a zejména zapisuje výsledky každého hlasování.
  • Volební období kopíruje školní rok. Volby se v jednotlivých třídách uskutečňují v průběhu měsíce září, nezávisle na termínu a průběhu voleb ve třídách ostatních.

Zástupci žákovského parlamentu - školní rok 2021/2022

3. A

Andrea Rathová
Josef Vytlačil

3. B

Emilie Hošková
Justýna Paďourková

3. C

Amálie Grimmová
Tereza Radimáková

4. A

Ella Černovská
Natálie Maribel Kovářová

4. B

Michaela Hrehorovská
Kateřina Vitovská

4. C

Michal Mašek
Dominik Pecho

5. A

Viktor Šic
Oldřich Zoubek

5. B

Lukáš Jílek
Michal Kučera

6. A

Daniel Hakl
Radek Meduna

6. B

Jana Jestřábková
Barbora Julinová

7. A

Ema Ernstová
Klára Kvapilová

7. B

Ivana Gutwirtová
Elisabeth Ješátková

7. C

Filip Hudec
Michaela Křenková

8. A

Maxim Sarmin
Matěj Sekerák

8. B

Kateřina Kuželová
Zehra Anastacia Pasaoglu

8. C

Jan Kroupa
Pavel Vosáhlo

9. A

Barbora Čeledová
Radka Jestřábková

9. B

Kateřina Kovačová
Marie Martináková

9. C

Jan Braniš
Valéria Ivanová