Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, po dobu velikonočních prázdnin (6. dubna 2023) bude školní družina po projednání se zřizovatelem uzavřena.
Zpět
18.10.2021, Michaela Šicová

Žákovský parlament

Žákovský parlament je orgánem žáků, který žákům:umožňuje nejméně jednou měsíčně diskutovat s vedením školy a demokratickou cestou hledat a nalézat nejvhodnější řešení jejich problémů, uspokojování jejich potřeb a zájmů, garantuje realizaci nalezených řešení. Žákovský parlament spolupracuje zejména s ředitelkou školy, výchovnou poradkyní, metodičkami prevence a školskou radou. Zástupci žákovského parlamentu přenášejí podněty do Mosteckého parlamentu mládeže.

Činnost žákovského parlamentu

  • Žáci od 3. tříd si mohou zvolit dva parlamentáře třídy - členy žákovského parlamentu školy. Parlamentáři při řešení problémů týkajících se třídy spolupracují zejména s třídním učitelem.
  • Člen žákovského parlamentu má v průběhu jeho jednání možnost přednést takový návrh své třídy, který byl při předchozím hlasování ve třídě schválen prostou většinou hlasů. Návrh předkládá za třídu ve formulaci, o které je možno v žákovském parlamentu hlasovat.
  • Podněty za žáky 1. a 2. tříd přinášejí do žákovského parlamentu buď třídní učitelé, nebo členové žákovského parlamentu zvolení v jiných třídách.
  • Pověřený žák žákovského parlamentu pořizuje stručný zápis o jeho jednáních a zejména zapisuje výsledky každého hlasování.
  • Volební období kopíruje školní rok. Volby se v jednotlivých třídách uskutečňují v průběhu měsíce září, nezávisle na termínu a průběhu voleb ve třídách ostatních.

Zástupci žákovského parlamentu - školní rok 2021/2022

3. A

Andrea Rathová
Josef Vytlačil

3. B

Emilie Hošková
Justýna Paďourková

3. C

Amálie Grimmová
Tereza Radimáková

4. A

Ella Černovská
Natálie Maribel Kovářová

4. B

Michaela Hrehorovská
Kateřina Vitovská

4. C

Michal Mašek
Dominik Pecho

5. A

Viktor Šic
Oldřich Zoubek

5. B

Lukáš Jílek
Michal Kučera

6. A

Daniel Hakl
Radek Meduna

6. B

Jana Jestřábková
Barbora Julinová

7. A

Ema Ernstová
Klára Kvapilová

7. B

Ivana Gutwirtová
Elisabeth Ješátková

7. C

Filip Hudec
Michaela Křenková

8. A

Maxim Sarmin
Matěj Sekerák

8. B

Kateřina Kuželová
Zehra Anastacia Pasaoglu

8. C

Jan Kroupa
Pavel Vosáhlo

9. A

Barbora Čeledová
Radka Jestřábková

9. B

Kateřina Kovačová
Marie Martináková

9. C

Jan Braniš
Valéria Ivanová