Zpět
23.09.2019, Michaela Šicová

Žákovský parlament

Žákovský parlament je orgánem žáků, který žákům:umožňuje nejméně jednou měsíčně diskutovat s vedením školy a demokratickou cestou hledat a nalézat nejvhodnější řešení jejich problémů, uspokojování jejich potřeb a zájmů, garantuje realizaci nalezených řešení. Žákovský parlament spolupracuje zejména s ředitelkou školy, výchovnou poradkyní, metodičkami prevence a školskou radou. Zástupci žákovského parlamentu přenášejí podněty do Mosteckého parlamentu mládeže.

Činnost žákovského parlamentu

  • Žáci od 3. tříd si mohou zvolit dva parlamentáře třídy - členy žákovského parlamentu školy. Parlamentáři při řešení problémů týkajících se třídy spolupracují zejména s třídním učitelem.
  • Člen žákovského parlamentu má v průběhu jeho jednání možnost přednést takový návrh své třídy, který byl při předchozím hlasování ve třídě schválen prostou většinou hlasů. Návrh předkládá za třídu ve formulaci, o které je možno v žákovském parlamentu hlasovat.
  • Podněty za žáky 1. a 2. tříd přinášejí do žákovského parlamentu buď třídní učitelé, nebo členové žákovského parlamentu zvolení v jiných třídách.
  • Pověřený žák žákovského parlamentu pořizuje stručný zápis o jeho jednáních a zejména zapisuje výsledky každého hlasování.
  • Volební období kopíruje školní rok. Volby se v jednotlivých třídách uskutečňují v průběhu měsíce září, nezávisle na termínu a průběhu voleb ve třídách ostatních.

Zástupci žákovského parlamentu - školní rok 2019/2020

3. A

Viktor Šic
Oldřich Zoubek

3. B

Lukáš Jílek
Michal Kučera

4. A

Eliška Miškolciová
Radek Meduna

4. B

Vojtěch Jánoš
Jana Jestřábková

5. A

Ema Ernstová
Nicol Horová

5. B

Veronika Boháčková
Elisabeth Ješátková

5. C

Nela Šidlichovská
Kevin Zikán

6. A

Natálie Ptáčková
Matěj Sekerák

6. B

Andrea Barantálová
Kateřina Kuželová

6. C

Jan Kroupa
Pavel Vosáhlo

7. A

Miryam Chiah
Zahra Chiah

7. B

Kateřina Kovačová
Marie Martináková

7. C

Jan Braniš
Josef Jeníček

8. A

Kristýna Mrázková
Tomáš Poláček

8. B

Lukáš Kus
Daniel Toth

9. A

Michal Čech
Annette Nicol Horová

9. B

Eliška Bystrá
Anna Doubková