Zpět
13.03.2020, Michaela Šicová

Odkazy

Brožura Most fandí sportu III

Biologická olympiáda – studijní texty

Ilustrační testy – přijímací zkoušky

Samostudium žáků

  • ucebnice.online – NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. zpřístupnila své interaktivní učebnice, žáci se jen sami zaregistrují jako student (kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence bude NOVOU ŠKOLOU, s.r.o. prodloužena do 30. 6. 2020)
  • Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj
  • www.fraus.cz/cs/ucenidoma – Fraus zpřístupnil všem své učebnice zdarma
  • www.vcelka.cz – výuková aplikace na podporu čtení na 6 týdnů zdarma (podrobnosti k přihlášení zaslány všem žákům školy i jejich zástupcům prostřednictvím komunikačního systému Komens v Bakalářích)
  • http://www.novaskolabrno.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020 – Nová škola - DUHA poskytla žákům interaktivní učebnice pro domácí použití s platností do 30. 9. 2020
  • www.didakta.cz - online výukové programy (podrobnosti k přihlášení zaslány všem žákům školy i jejich zástupcům prostřednictvím komunikačního systému Komens v Bakalářích)

Napříč předměty...

Český jazyk

Mluvnice:

Literatura:

Anglický jazyk

Fyzika