Zpět
21.02.2024, Michaela Šicová

Přípravná třída

Přípravná třída je určena dětem s odkladem školní docházky, případně i dětem pětiletým. Jejím úkolem je připravit děti k bezproblémovému začlenění do první třídy základní školy. Přípravná třída se nepočítá do povinné školní docházky, docházka není povinná. Péče o děti je poskytována zdarma kvalifikovaným pedagogem.

Vzdělávací obsah přípravné třídy je rozvržen do několika okruhů – rozumová výchova, rozvoj matematických představ, jazyková příprava (náprava logopedických vad, rozvoj slovní zásoby, sluchové analýzy a syntézy, jejíž ovládání je pořebné pro výuku čtení), hudební, výtvarná, pracovní a tělesná výchova. Grafomotorický kurz je součástí přípravy na školu.

Začínáme metodou dobrého startu, která namotivuje dítě k pravidelné docházce do školy a odstraní případné adaptační obtíže.

Přednosti přípravné třídy na naší škole:

 • Pěkné prostředí (kombinace herny a školní třídy)
 • Nízký počet žáků ve třídě
 • Individuální péče, každému dítěti je sestaven individuální vzdělávací plán
 • Průběžné hodnocení pokroků dítěte speciálním pedagogem, děti nejsou známkovány, v pololetí a na konci školního roku obdrží "Pochvalný list"
 • Spolupráce rodiny a školy, rodiče jsou vítáni (Dny otevřených dveří, besídky, třídní schůzky, společné akce spojené s ukázkou činností dětí)
 • Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou (v případě zájmu rodičů kontrolní přešetření dítěte)
 • Nadstandardní moderní vybavení, děti pravidelně navštěvují učebnu s interaktivní tabulí, počítačovou učebnu, tělocvičnu, hudebnu, výtvarnu
 • V počítačové učebně i v učebně s interaktivní tabulí jsou pro děti zajištěny speciální výukové programy pro předškoláky (Těšíme se do školy, Dětský koutek, Všeználek aj.)
 • Stravování ve školní jídelně (výběr ze dvou jídel, možnost objednávek přes internet)
 • Po skončení přípravy ve třídě mohou rodiče využít služeb školní družiny (v provozu od 6.00 do 17.00 hodin)
 • Po skončení přípravného ročníku na naší škole můžete dítěti zvolit kteroukoliv základní školu
 • Chcete-li se dozvědět více, můžete zavolat na telefonní číslo +420 910 190 280 (sekretariát školy), +420 734 751 111 (Mgr. Jana Kropáčková, ředitelka školy) nebo +420 910 190 259 či + 420 723 784 941 (Martina Murgašová, třídní učitelka přípravné třídy), rádi Vám poskytneme další informace.

Přihláška dítěte do přípravné třídy je ke stažení zde nebo si ji vyzvedněte přímo ve škole. Vstup do školy hlavní bránou 18. ZŠ (od zastávky autobusu č.5 - Vodárna), boční vchod, zvonek sekretariát školy.

Těšíme se na Vás!

Co budu potřebovat v přípravné třídě

 • Kufřík: igelitová plena na malování, tempery, plastový kelímek na vodu, kulaté štětce č. 4 a 8, ploché štětce č 10 a 12, pastelky, voskovky, fixy, silný černý fix, modelína, černá tuš, balíček špejlí, 2 tuhá lepidla v tyčince, nůžky, hadřík na štětce, zástěra nebo košile
 • Penál: 2 ořezané tužky, ořezávátko, guma, pastelky, nůžky, malé lepidlo na papír (v tyčince)
 • Cvičební úbor: tričko a kraťasy, tepláková souprava, sportovní obuv se světlou podrážkou, švihadlo, míč — to vše bude uloženo v podepsaném sáčku
 • Školní aktovka: přezůvky s plnou patou s podrážku, která nebarví linoleum, plastová krabička na svačinu, látkový svačinový ubrousek, plastová láhev na nápoje, stírací tabulka Mája s fixem
 • převlečení na vycházky podle počasí, 2 balení papírových kapesníčků, 2 balení kuchyňských utěrek, 1 tekuté mýdlo, 1 balení eurodesek