Zpět

Projekty

Projekt Podpora 18. ZŠ s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků

Projekty

Název projektu: Podpora 18. ZŠ s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků Evidenční číslo: 0158/PODSKOL/2022 Celkový rozpočet projektu: 6 682 273 Kč Termín realizace projektu: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025 Účel: Posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce…

Podpora duševního zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím zavádění komplexních vzdělávacích programů zaměřených na socioemoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích (Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience)

Projekty

Naše škola je součástí projektu Podpora duševního zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím zavádění komplexních vzdělávacích programů zaměřených na socioemoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích (Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience) Cílem projektu je podpora rozvoje sociálních a emočních dovedností v rámci školního vyučování a prevence duševních onemocnění a násilí ve vztazích u ž…

Přejít na stránku: 1