Zpět

Projekty

Projekt „Podpora žáků ZŠ v Mostě“.

Projekty

Dne 1. 9. 2019 byl na naší škole v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zahájen projekt „Podpora žáků ZŠ v Mostě“. Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie. Projektové aktivity budou probíhat po dobu 3 školních let a do jejich realizace je zapojeno 10 základních škol v Mostě, Statutární město Most prostřednictvím Klubu národnostních menšin, Oblastní charita v Mostě…

Přejít na stránku: 1