Zpět
04.06.2020, Michaela Šicová

Třídní schůzky

4. září 2019 - třídní schůzky (přípravná třída, 1.A, 1.B, 1.C)
5. září 2019 - třídní schůzky (všechny třídy kromě přípravné třídy, 1.A, 1.B, 1.C)
21. listopadu 2019 - třídní schůzky
9. ledna 2020 - informační odpoledne
16. dubna 2020 - třídní schůzky - vzhledem k mimořádné situaci se nekonají
4. června 2020 - informační odpoledne - vzhledem k mimořádné situaci se nekonají


Třídní schůzky začínají na 1. stupni vždy v 17.00 hodin, na 2. stupni v 17.30 hodin.
Informační odpoledne probíhá vždy od 17.00 hodin do 19.00 hodin.