Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, oznamujeme vám, že v pátek 29. 9. 2023 vyhlašujeme z organizačních a provozně-technických důvodů ředitelské volno. Tento den bude uzavřena škola, školní jídelna i školní družina.
Zpět
03.09.2023, Michaela Šicová

Třídní schůzky

6. září 2023 - třídní schůzky (přípravná třída, 1.A, 1.B, 1.C)
7. září 2023 - třídní schůzky (všechny třídy kromě přípravné třídy, 1.A, 1.B, 1.C)
9. listopadu 2023 - třídní schůzky
11. ledna 2024 - informační odpoledne
18. dubna 2024 - třídní schůzky
6. června 2024 - informační odpoledne


Třídní schůzky začínají na 1. stupni vždy v 17.00 hodin, na 2. stupni v 17.30 hodin.
Informační odpoledne probíhá vždy od 17.00 hodin do 19.00 hodin.