Zpět
05.10.2020, Michaela Šicová

Třídní schůzky

9. září 2020 - třídní schůzky (přípravná třída, 1.A, 1.B, 1.C)
10. září 2020 - třídní schůzky (všechny třídy kromě přípravné třídy, 1.A, 1.B, 1.C)
19. listopadu 2020 - třídní schůzky
7. ledna 2021 - informační odpoledne
15. dubna 2021 - třídní schůzky
3. června 2021 - informační odpoledne


Třídní schůzky začínají na 1. stupni vždy v 17.00 hodin, na 2. stupni v 17.30 hodin.
Informační odpoledne probíhá vždy od 17.00 hodin do 19.00 hodin.