Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, po dobu ředitelského volna a hlavních prázdnin (27. června – 31. srpna 2022) bude školní družina po projednání se zřizovatelem uzavřena.
Zpět
02.06.2017, NEXU s.r.o.

Historie

Naše škola byla slavnostně otevřena dne 1. září 1992. Ve školním roce 1992/1993 byla zahájena výuka v 1. - 5. ročníku. Postupně byly otvírány další třídy a od školního roku 1997/1998 se vyučovalo ve všech devíti ročnících.

Od školního roku 1996/1997 probíhala na naší škole výuka podle vzdělávacího programu Základní škola, ve školním roce 2003/2004 byla nabídka rozšířena o vzdělávací program Základní škola s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů a v roce 2004/2005 o vzdělávací program Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Od školního roku 2006/2007 byla posílena výuka jazyků ve všech ročnících a anglický jazyk se vyučuje již od 1. tříd. Ve školním roce 2007/2008 byl do praxe uveden školní vzdělávací program Učení s prožitkem.

Od založení školy byl jejím ředitelem Mgr. Jiří Šmejkal a po dobu pěti let funkci jeho zástupce vykonával Mgr. Vladimír Brůna. Ve školním roce 1998/1999 se novou zástupkyní ředitele školy stala Mgr. Danuše Pánková. Od školního roku 2000/2001 funkci zástupce ředitele školy vykonával Mgr. Petr Kratochvíl, který se po sloučení se 17. základní školou v roce 2005/2006 stal zástupcem ředitele školy pro II. stupeň. Funkci zástupce ředitele školy pro I. stupeň přebrala v tomto roce Mgr. Jana Kropáčková. V pololetí školního roku 2008/2009 odešel Mgr. Petr Kratochvíl na místo ředitele MŠ a ZŠ Braňany. Po odchodu pana ředitele Mgr. Jiřího Šmejkala do důchodu byla 1. srpna 2009 na místo ředitelky školy jmenována Mgr. Jana Kropáčková, zástupcem se stal Mgr. Petr Planička. Ve školním roce 2013/2014 se druhou zástupkyní stala Mgr. Michaela Šicová.

V následujících letech se škola neustále modernizovala, což vedlo ke zkvalitnění výuky. Kvalitu výuky na naší škole potvrdila Česká školní inspekce, která provedla hloubkovou kontrolu ve dnech 21. - 24. září 2004, 30. března - 3. dubna 2009 a 25. - 27. května 2015.

Postupně byly zřízeny odborné pracovny pro jednotlivé předměty, počítačová učebna, třídy pro školní družinu, skleník, školní dílna pro výuku praktických činností, učebna v přírodě a školní hřiště. V současné době se škola postupně vybavuje videorekordéry, DVD přehrávači, dataprojektory, interaktivními tabulemi a počítači.