Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, po dobu hlavních prázdnin (30. června – 31. srpna 2018) bude školní družina po projednání se zřizovatelem uzavřena.
Zpět
15.09.2017, Michaela Šicová

Žákovský parlament

Žákovský parlament je orgánem žáků, který žákům:umožňuje nejméně jednou měsíčně diskutovat s vedením školy a demokratickou cestou hledat a nalézat nejvhodnější řešení jejich problémů, uspokojování jejich potřeb a zájmů, garantuje realizaci nalezených řešení. Žákovský parlament spolupracuje zejména s ředitelkou školy, výchovnou poradkyní, metodičkami prevence a školskou radou. Zástupci žákovského parlamentu přenášejí podněty do Mosteckého parlamentu mládeže.

Činnost žákovského parlamentu

  • Žáci od 3. tříd si mohou zvolit dva parlamentáře třídy - členy žákovského parlamentu školy. Parlamentáři při řešení problémů týkajících se třídy spolupracují zejména s třídním učitelem.
  • Člen žákovského parlamentu má v průběhu jeho jednání možnost přednést takový návrh své třídy, který byl při předchozím hlasování ve třídě schválen prostou většinou hlasů. Návrh předkládá za třídu ve formulaci, o které je možno v žákovském parlamentu hlasovat.
  • Podněty za žáky 1. a 2. tříd přinášejí do žákovského parlamentu buď třídní učitelé, nebo členové žákovského parlamentu zvolení v jiných třídách.
  • Pověřený žák žákovského parlamentu pořizuje stručný zápis o jeho jednáních a zejména zapisuje výsledky každého hlasování.
  • Volební období kopíruje školní rok. Volby se v jednotlivých třídách uskutečňují v průběhu měsíce září, nezávisle na termínu a průběhu voleb ve třídách ostatních.

Zástupci žákovského parlamentu - školní rok 2016/2017

3.A

Klára Kvapilová
Daniela Vnenková

3.B

Veronika Boháčková
Natálie Kešelová

3.C

Nela Šidlichovská
Kevin Zikán

4.A

Natálie Ptáčková
Sára Sajdová

4.B

Anita Emma Beránková
Jana Kusáková

4.C

Petr Šic
Pavel Vosáhlo

5.A

Magdaléna Hejtmánková
Radka Jestřábková

5.B

Anna Martináková
Marie Martináková

5.C

Karolína Branišová
Nicol Svobodová

6.A

Jakub Hojda
Valerie Šturmová

6.B

Miloslav Eger
Radek Hlavatý

7.A

Michal Čech
Adéla Košuličová

7.B

Anna Doubková
Tomáš Strejc

8.A

Mariana Krausová
Michaela Svitáková

8.B

Jan Štarman
Filip Vaněk

9.A

Michaela Popovičová
Matyáš Vaníček

9.B

Šárka Jeníčková
Pavel Vinkler