Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, po dobu hlavních prázdnin (29. června – 1. září 2019) bude školní družina po projednání se zřizovatelem uzavřena.
Zpět
10.12.2018, Michaela Šicová

Žákovský parlament

Žákovský parlament je orgánem žáků, který žákům:umožňuje nejméně jednou měsíčně diskutovat s vedením školy a demokratickou cestou hledat a nalézat nejvhodnější řešení jejich problémů, uspokojování jejich potřeb a zájmů, garantuje realizaci nalezených řešení. Žákovský parlament spolupracuje zejména s ředitelkou školy, výchovnou poradkyní, metodičkami prevence a školskou radou. Zástupci žákovského parlamentu přenášejí podněty do Mosteckého parlamentu mládeže.

Činnost žákovského parlamentu

  • Žáci od 3. tříd si mohou zvolit dva parlamentáře třídy - členy žákovského parlamentu školy. Parlamentáři při řešení problémů týkajících se třídy spolupracují zejména s třídním učitelem.
  • Člen žákovského parlamentu má v průběhu jeho jednání možnost přednést takový návrh své třídy, který byl při předchozím hlasování ve třídě schválen prostou většinou hlasů. Návrh předkládá za třídu ve formulaci, o které je možno v žákovském parlamentu hlasovat.
  • Podněty za žáky 1. a 2. tříd přinášejí do žákovského parlamentu buď třídní učitelé, nebo členové žákovského parlamentu zvolení v jiných třídách.
  • Pověřený žák žákovského parlamentu pořizuje stručný zápis o jeho jednáních a zejména zapisuje výsledky každého hlasování.
  • Volební období kopíruje školní rok. Volby se v jednotlivých třídách uskutečňují v průběhu měsíce září, nezávisle na termínu a průběhu voleb ve třídách ostatních.

Zástupci žákovského parlamentu - školní rok 2018/2019

3.A

Radek Meduna
Natálie Tůmová

3.B

Kateřina Pomahačová
Richard Schwarzinger

4.A

Klára Kvapilová
Daniela Vnenková

4.B

Veronika Boháčková
Natálie Kešelová

4.C

Nela Šidlichovská
Kevin Zikán

5.A

Natálie Ptáčková
Sára Sajdová

5.B

Jana Kusáková
Natálie Rychtářová

5.C

Petr Šic
Pavel Vosáhlo

6.A

Radka Jestřábková
Kristýna Vnenková

6.B

Alexandr Harčár
Adéla Sigmundová

6.C

Karolína Branišová
Laura Hrubá

7.A

Valerie Šturmová
Karolína Viktorínová

7.B

Miloslav Eger
Pavel Zuvač

8.A

Annette Nicol Horová
Kateřina Výborná

8.B

Anna Doubková
Tomáš Strejc

9.A

Barbora Plzáková
Michaela Svitáková

9.B

Jakub Hlava
Nikola Třísková