Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je vyhlašeno pro žáky školy z provozně-technických důvodů dne 7. května 2018 ředitelské volno. Školní družina a školní jídelna nebudou tento den v provozu.
Zpět
09.04.2018, Michaela Šicová

Projekt 5.A/B – Tongue Twisters

Tento projekt je určen dětem ve věku 9–12 let. Jazykolamy jsou skvělý způsob, jak pomoci dětem zlepšit jejich výslovnost v angličtině. Hlavním cílem projektu je odstranit u žáků bariéry k mluvení cizím jazykem. Naučit se nějaké jazykolamy v různých evropských jazycích by mohla být pro žáky také zábava a skvělá zkušenost. Co jsme už dokázali a naše další projektové plány najdete na https://twinspace.etwinning.net/44365/home.

Jedním z úkolů v tomto projektu bylo vytváření společného příběhu na pokračování. Hlavní hrdinové Zbelutka a Sadkow na své cestě poznávají všechny projektová města, a tak naši žáci vymysleli příběh z Mostu. Najdete ho v 6. kapitole knihy. Červeně zvýrazněná slova žáci museli do story zakomponovat. Většinu ilustrací žáci namalovali.

Book titled 'Here's the place for the title'Read this free book made on StoryJumper

Fotogalerie