Zpět

Projekt Erasmus+

Mezinárodní projekt Erasmus+ 2022/2023 "Vzdělávání není jen pro žáky II"

Projekt Erasmus+

V letošním roce se nám podařilo získat grant na projekt Vzdělávání není jen pro žáky II, který bude pokračováním stejnojmenného projektu z let 2015–2017. Jedná se o projekt z programu Erasmus+ KA122-SCH – Krátkodobé projekty pro mobilitu zaměstnanců ve školním vzdělávání. Projekt se zaměřuje na čtyři cíle, na které by se naše škola chtěla zaměřit v budoucnosti. Obsahem projektu budou vzdělávací k…

Mezinárodní projekt Erasmus+ 2018/2020 "Evropa si hraje, Evropa se učí"

Projekt Erasmus+

Projekt je podpořen grantem programu Erasmus+ Klíčové akce 2 – Strategická partnerství pouze mezi školami (Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe). Účastníky projektu jsou učitelé a žáci z pěti evropských škol (Česká republika, Francie, Wales, Řecko a Dánsko). Naším společným cílem je motivovat žáky k dalšímu učení pomocí neformálních výukových postupů, jako je na…

Mezinárodní projekt Erasmus+ 2017/2019 "Překročme společně hranice základního vzdělávání"

Projekt Erasmus+

Projekt je podpořen grantem programu Erasmus+ Klíčové akce 2 – Strategická partnerství pouze mezi školami (Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe). Účastníky projektu jsou učitelé a žáci ze šesti evropských škol (Česká republika, Německo, Chorvatsko, Řecko, Dánsko a Španělsko). Naším společným cílem je rozšířit znalosti žáků v rámci školních předmětů (dle školních…

Mezinárodní projekt Erasmus+ 2015/2017 "Vzdělávání není jen pro žáky"

Projekt Erasmus+

Tento projekt je financován EU z programu Erasmus+ Klíčová akce 1 – mobility jednotlivců  v oblasti vzdělávání.  Projekt je založen na evropském plánu rozvoje naší školy, jehož jedním cílem je rozšiřování  jazykových kompetencí pedagogického sboru. Tyto kompetence přispějí ke zkvalitnění několikajazyčného multikulturního vzdělávání. Naším cílem je vybavit naše žáky kompetencemi k celoživotnímu uče…

Přejít na stránku: 1