Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, oznamujeme vám, že v pátek 29. 9. 2023 vyhlašujeme z organizačních a provozně-technických důvodů ředitelské volno. Tento den bude uzavřena škola, školní jídelna i školní družina.
Zpět

eTwinning

PRVNÍ ROK VE ŠKOLE

eTwinning

Úterý15.06.2021 Žáci z 1. A se zapojili do eTwiningového projektu, který probíhá od listopadu 2020 do června 2021. Vzájemně se seznámili se slovenskými kamarády, představili si své třídy a školy v daných městech. Zaměřili se na roční období v průběhu školního roku, poznávali rozmanitosti přírody. Představili si navzájem zvyky a tradice. Také se seznamovali s jazykem partnerské školy a rozvíjeli kreativitu a týmov…

15 aneb eTwinning má občanku

eTwinning

Úterý26.01.2021 Při příležitosti 15. výročí eTwinningu v České republice připravilo Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) pro české eTwinnery hru s názvem 15 aneb eTwinning má občanku. Protože mezinárodní projekty eTwinning, tedy spolupráce s dalšími evropskými školami, mají ve výuce v naší škole své pevné místo, s chutí jsme se do hry zapojili. Hra je svým zaměřením vhodná pro všechny učitele a j…

eTwinning na doma

eTwinning

Neděle19.04.2020 Projekt připravilo Národní podpůrné středisko pro všechny eTwinnery (začátečníky i „ostřílené”), kteří nyní vyučují své žáky a studenty na dálku. Se žáky je možné se zapojit do mnoha různých aktivit, které by mohly zpříjemnit dny strávené doma, udržet kontakt se svými žáky a zároveň Vám umožní nahlédnout i do jiných míst v naší republice. A protože eTwinning má v naší škole již dlouho své pevné …

Projekt 6. tříd – The River of Culture

eTwinning

Čtvrtek12.03.2020 Žáci 6. tříd se společně s paní učitelkou Münchovou zapojili do mezinárodního projektu "The River of Culture". V tomto projektu spolupracují s vrstevníky z Albánie, Turecka a Ukrajiny. Pro mnohé z nich je to první zkušenost s uplatněním jejich angličtiny v praxi. V projektu pracují na základních tématech vztahujících se k jejich každodenní rutině a tím si mohou procvičovat fráze a slovní zásobu z …

Projekt 6.A/B – The Doorway to the World

eTwinning

Středa26.09.2018 Žáci 6.A/B se letos pustili do angličtiny opravdu s chutí. Paní učitelka Eva Münchová je zapojila hned od prvního týdne do mezinárodního eTwinningového projektu s názvem The Doorway to the World. Cílem tohoto projektu je oslavit Evropský den jazyků (26. 9.) společnými aktivitami. Do projektu jsou zapojeni žáci z několika evropských škol, například ze Slovenska, Polska, Francie, Slovinska, Itálie a…

Projekt 5.A/B – Tongue Twisters

eTwinning

Pondělí23.07.2018 Tento projekt je určen dětem ve věku 9–12 let. Jazykolamy jsou skvělý způsob, jak pomoci dětem zlepšit jejich výslovnost v angličtině. Hlavním cílem projektu je odstranit u žáků bariéry k mluvení cizím jazykem. Naučit se nějaké jazykolamy v různých evropských jazycích by mohla být pro žáky také zábava a skvělá zkušenost. Co jsme už dokázali a naše další projektové plány najdete na https://twinspac…

Projekt 4.C – Create, share and gain

eTwinning

Pondělí25.06.2018 Žáci 4.C si již od září zpestřují výuku angličtiny spoluprací s vrstevníky z Německa a Slovinska. Prostřednictvím eTwinningového projektu s názvem Create, share and gain aneb Tvoř, sdílej a získávej mají možnost uplatňovat své dovednosti z angličtiny v praxi. Velmi brzy se naučili ve společném  prostředí twinspace samostatně pracovat, což také rozvíjí jejich technické dovednosti. A co zatím žáci …

Projekt 5.C – Friends of Europe

eTwinning

Středa15.11.2017 Žáci z 5. třídy zahájili mezinárodní spolupráci v projektu eTwinning s vrstevníky z Rumunska. Cílem je navázat osobní přátelství, kdy každé z dětí získá nového kamaráda z jiné evropské země. Děti poznají partnerské týmy, školy a města a vytvoří zábavné aktivity pro své kamarády. Budou rozvíjet jazykové dovednosti a komunikovat anglicky. Také se seznámí s novými IT nástroji, které použijí při zprac…

Projekt 2.A – Rozlúčka so zimou, privítanie jari "Morena"

eTwinning

Úterý20.12.2016 Jaro ťuká na dveře, a proto se žáci 2.A se svou třídní učitelkou Leonou Štěpánkovou domluvili se slovenskými kamarády, že ho pěkně přivítají. V tomto projektu se zaměří na zvyky a tradice na konci zimy a začátku jara. Poznají, jak se jaro vítá na Slovensku a jak v České republice. Závěrem projektu bude tradice spojená s vynášením Moreny symbolizující ukončení zimy. Jak se jim to bude dařit, můžet…

Projekt 9. tříd - Our New Year's Resolutions! - Naše novoroční předsevzetí!

eTwinning

Neděle20.11.2016 Skupina žáků devátých tříd pana učitele Ondřeje Černého se pustila do projektu Naše novoroční předsevzetí! Ve vybraných hodinách angličtiny budou porovnávat svá novoroční předsevzetí s teenagery z Francie a Polska. Společně pak vyberou ta nejzajímavější a po čase ověří, zda byli jejich aktéři schopni je dodržet. Jejich práci můžete sledovat na https://twinspace.etwinning.net/30936/home.

Přejít na stránku: 1