Zpět
03.07.2020, Michaela Šicová

Informace

Přejeme všem žákům krásné prázdniny. Těšíme se na shledání 1. září 2020.

za vedení školy Jana Kropáčková

Sekretariát je po dobu rekonstrukce školy přestěhován do prostor školní družiny

Úřední hodiny sekretariátu:

pondělí 9.00–11.00 hod.
středa 9.00–11.00 hod.

Informace – školní družina

Prosíme zákonné zástupce, aby v týdnu od 24.–28. 8. odevzdávali v sekretariátu školy přihlášky do školní družiny pro školní rok 2020/2021. Do 20. srpna je třeba zaplatit i poplatek za školní družinu (období září – prosinec – 520 Kč). Bližší infomace na stránkách školní družiny.

Informace – školní jídelna

Prosíme zákonné zástupce žáků, kteří využívají nabídky školního stravování, aby nezapomněli, že je třeba do 20. srpna zaplatit i poplatek za obědy. Přihláška do školní jídelny je platná po celou dobu docházky žáka, není třeba ji každoročně obnovovat. Bližší infomace na stránkách školní jídelny.