Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, z provozních důvodů se bude od 28. listopadu 2023 do odvolání vařit jen oběd číslo 1. Děkujeme za pochopení.
Zpět
04.01.2023, Michaela Šicová

Informace o školní jídelně

Informace o alergenech

Od 13. prosince 2014 byla směrnicí 1169/2011 EU stanovena povinnost přiřazovat pokrmům označení alergeny. Toto označení můžete nalézt v jídelníčku na www.strava.cz, seznam uváděných alergenů si můžete stáhnout zde.

Informace pro cizí strávníky

Cizí strávníci si mohou vybírat ze dvou druhů jídel. Cena oběda činí 90 Kč. Výdej obědů probíhá v době od 11.30 hodin do 12.00 hodin. Obědy jsou vydávány pouze do řádně umytých jídlonosičů, nebo je možné vydat oběd i na talíř. Vydávané jídlo je určeno ke přímé spotřebě. Ke vstupu do školní jídelny slouží postranní vchod přímo do školní jídelny.

Informace pro strávníky

Škola nabízí výběr obědů ze dvou druhů jídel. Žáci provádí výběr oběda pomocí elektronického čipu (karty). Z tohoto důvodu byla cena oběda stanovena dle Vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005, ve znění vyhlášky č. 463/2011 Sb., o školním stravování pro jednotlivé věkové skupiny strávníků takto:

Věková skupina Cena oběda Požadovaná měsíční záloha
do 6 let 33 Kč 760 Kč
7 - 10 let 35 Kč 800 Kč
11 - 14 let 37 Kč 850 Kč
15 a více let 39 Kč 900 Kč

(Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku.)

Placení obědů je možné trvalým příkazem z jakékoliv banky zasíláním měsíčních záloh, ve výjimečných případech v hotovosti v kanceláři školy denně od 7.30 - 8.30 a 13.00 - 14.00 hodin. Podrobné informace Vám podá vedoucí školní jídelny na telefonním čísle 910 190 285 nebo 739 633 629.

Při placení trvalým příkazem je nutné v bance nahlásit:

číslo účtu jídelny:

104 140 0339/0100

konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: evidenční číslo dítěte - přiděleno školou - sdělí vedoucí školní jídelny (telefon 910 190 285)

Termín platby do 20. v měsíci na měsíc následující.

Vyúčtování záloh se provádí dvakrát ročně, v lednu k 31. 12. a v červenci k 30. 6.

V kanceláři jídelny je nutné nahlásit číslo účtu, na které vám budou zasílány přeplatky stravného. Pokud si během roku změníte číslo účtu, je nutno tuto změnu nahlásit vedoucí školní jídelny, aby vám přeplatky byly poslány na správný účet.

Pro výdej a evidenci obědů je nutné na zálohu zakoupit čip v hodnotě 115 Kč. Ztrátu čipu musí strávník okamžitě nahlásit vedoucí školní jídelny. Pokud strávník čip ztratí nebo poškodí, je povinen si zakoupit nový. Aby byla strávníkovi vrácena záloha, kterou uhradil za čip, je nutno čip vrátit nejpozději do 3 měsíců od ukončení stravování ve školní jídelně. Po uplynutí této lhůty už není možné zálohu vyplatit.

V době nemoci nemá žák nárok na dotované jídlo. Odnášení obědů je povoleno pouze první den nemoci žáka (výdej do jídlonosiče od 11.30 do 12.00 hodin), následující dny je nutné obědy odhlásit. Za neodhlášené obědy v době nepřítomnosti žáka odpovídají zákonní zástupci. Je možné si zakoupit obědy hrazené v plné výši (včetně ostatních nákladů) za cenu 90 Kč. Odhlašování obědů je možné osobně v kanceláři jídelny nebo telefonicky na telefonním čísle 910 190 285, 739 633 629 či 910 190 286 a to od 7.00 do 7.30 hodin na daný den.

Odhlašování obědů přes internet můžete provádět na daný den do 7.30 hodin. Během dne kdykoliv na dny následující.

Objednávání stravy

Denně se vaří 2 hlavní jídla. Objednávkový systém pracuje na stanici umístěné ve školní jídelně.

Objednávku oběda je možné provést 2 dny předem. Jakmile bude systémem nabídnut jídelníček, strávníci si mohou objednat obědy na 30 dní dopředu. Přihlášený strávník má vždy zadán první oběd, objednávku je tedy nutno provést pouze při požadavku 2. hlavního jídla.

Pokud strávník nemá zaplaceno, nebo pokud nemá dostatečnou zálohu, jídlo nelze objednat.

Druhé hlavní jídlo se bude vařit pouze v tom případě, že bude objednáno alespoň 40 porcí, v pátek se vaří pouze jedno jídlo.

Děti byly seznámeny s provozem objednávkového systému (znak * znamená, že je objednán daný oběd), proto lze v tomto systému s předstihem oběd odhlásit (vymazat na daný den *). Odhlašování obědů tímto způsobem lze provést opět 2 dny předem, jinak bude probíhat buď osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny, nebo telefonicky (tel. číslo 910 190 285, 739 633 629 nebo 910 190 286) od 7.00 do 7:30 hodin daného dne.

Objednávání stravy přes internet

Objednávku jídla lze provádět i přes internet (www.strava.cz - číslo zařízení 3811). Aplikace je dostupná jak z počítače připojeného k internetu, tak i z jakéhokoli jiného zařízení - mobilního telefonu, tabletu, netbooku, notebooku atd.

Pokud budete mít zájem tuto službu využívat, je potřeba vyplnit Vaše údaje (uživatelské jméno, heslo, e-mail) v přihlášce do školní jídelny, která je k dostání i u vedoucí školní jídelny a která u ní bude následně založena (její případné změny budou prováděny písemnou formou a rovněž zakládány).

Doporučujeme rodičům, aby osobně odnesli vyplněnou přihlášku do školní jídelny (ochrana přihlašovacích dat do stravovacího systému) a aby e-mail, který uvádí do přihlášky, byl e-mailem dospělého (informace o odebrané stravě, stavu konta apod.).

Na stránkách určených k objednávání stravy je aktuální jídelníček, do kterého lze nahlédnout i bez přihlášení.

Postup při objednávání stravy přes internet:

 1. Na internetu vyhledám stránku www.strava.cz.
 2. V levém menu zvolím odkaz Strávník - Objednávání stravy.
 3. Vyberu odkaz Přihlášení uživatele.
 4. Do tabulky v pravé části vložím údaje z formuláře, které jsou uloženy u vedoucí školní jídelny (zařízení 3811, jméno uživatele, heslo a e-mail). Pokud zatrhnu uložit nastavené hodnoty, při dalším přihlášení ze stejného počítače budu doplňovat pouze heslo.
 5. Kliknu na Odeslat.
 6. V levém menu vyberu Objednávky stravy a v pravé části objednávám (standardně je navoleno první jídlo). Při kliknutí do okénka vedle jídla se mi mohou objevit tato písmena:
  • P - přihlásit oběd
  • O - odhlásit oběd
  Jde o stejný systém objednávek jako na boxu v jídelně školy (objednávání či odhlašování obědů je možno minimálně 2 dny předem).
 7. V levé části stránky kliknu na Odeslat.
 8. Po návratu z objednávacího menu se mohu odhlásit (Odhlášení uživatele). Lze využít i dalších služeb - Výdej stravy (kdy bylo jídlo odebráno, zda bylo odebráno), Nastavení uživatele (důležité informace budou automaticky odesílány na e-mail uvedený ve formuláři).
 9. V případě potřeby funguje na stránkách Nápověda.