Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, od pondělí 25. listopadu 2019 do pátku 29. listopadu 2019 se ve školní jídelně z provozních důvodů vaří pouze oběd číslo 1. Děkujeme za pochopení.
Zpět

Aktuality

Modelování ve 2. A

Aktuality

Úterý26.11.2019 Ve 2. A se žáci v českém jazyce učili slova nadřazená a podřazená. Zkoušeli to nejprve s kartičkami, poté na tabuli. Šlo jim to moc hezky. V hodině pracovních činností si každý mohl vymyslet slovo nadřazené a k němu vymodelovat slova podřazená. Děti modelovaly třeba knihy do knihovny, dárečky na Vánoce, jahody, banány apod. jako ovoce, různé druhy zeleniny, nejoblíbenější hračky… Se svojí prací b…

Let's play aneb učíme se hrou

Aktuality

Pondělí25.11.2019 Naši třeťáčci už toho umí v angličtině opravdu hodně. V současné době opakujeme a procvičujeme společně téma Toys neboli hračky. A proč si tedy společně nezahrát a přitom se učit? Žáci si  písničkou Red and blue robots připomněli tvoření rozkazů a společně si zazpívali. Jde jim to docela dobře, že? Pak si ve skupinkách zahráli karty, se kterými procvičovali čísla, barvy a další slovní zásobu. Ho…

Ve 2. A se seznamujeme se savci

Aktuality

Čtvrtek21.11.2019 Během prvouky se děti ve 2. A seznamovaly se savci. Naučily se, jak žijí a čím se živí. V hodině výtvarné výchovy pak zkusily jednoho z nich namalovat. Vybraly si medvěda, který se zanedlouho odebere k zimnímu spánku. Každý obrázek byl pro děti tím nejkrásnějším.

Technohraní 2019: Školní stanoviště lákalo stovky dětí

Aktuality

Úterý19.11.2019 Návštěvnický rekord ozdobil letošní ročník populární akce na podporu technického vzdělávání Technohraní. Její čtvrtý ročník pořádalo v SVČ město Most a naše škola byla jeho součástí. Páťáci a šesťáci z RoboKlubu připravili pro své vrstevníky zajímavé stanoviště, na němž je seznamovali se základy programování a fyziky. Pomocí hry Scottie Go! je učili jednoduché blokové programování, s pomůckou Mak…

Roboti a programování na akci Roboshop

Aktuality

Pondělí18.11.2019 Žáci 9. tříd se již podruhé zúčastnili zajímavého workshopu v SPŠ Most pořádaného Univerzitou J. E. Purkyně Fakultou informatiky s podporou Statutárního města Most. Učili se nejen sestavit roboty, ale také jim vdechnou život pomocí vlastnoručně napsaného počítačového programu. Dívky a chlapci pracovali se stavebnicí LEGO Mindstorms. Měli za úkol sestavit robota, naprogramovat ho pomocí jednoduchý…

Setkání žáků 9. tříd se studenty z Dánska

Aktuality

Pondělí18.11.2019 Do naší školy zavítala skupina mladých studentů většinou z Dánska, ale také z Estonska, a dokonce jedna dívka z Nepálu. Do hodiny angličtiny v 9. třídách si naši hosté připravili zajímavé prezentace a hry. Jejich průvodcem byla paní učitelka Jaroslava Lančaričová. Studenti mluvili o Dánsku, o zajímavostech této země, ale také o důležitých hodnotách života jako je přátelství, překonávání překážek …

Angličtina nás baví aneb prezentace English speaking countries v 6. třídě

Aktuality

Pondělí18.11.2019 V jedné skupině angličtiny se žáci 6. tříd společně dohodli, že si hodiny budou zpestřovat pomocí textů z anglického časopisu RR. Žáci Petr V. a Petr Š. si minulý týden připravili prezentaci o využití chytrých telefonů a vysvětlili spolužákům některé vybrané anglické pojmy související s telefony. Na závěr si pro ně připravili kvíz prostřednictvím aplikace Kahoot. Hodina se moc povedla. Tentokrát…

Den laskavosti v 5.A

Aktuality

Pátek15.11.2019 Světový den laskavosti se letos slavil 13. listopadu a naše třída 5. A se ho zúčastnila už potřetí. V prvním ročníku jsme sbírali granule pro útulek, podruhé jsme šli potěšit babičky a dědečky do domova seniorů a letos jsme se přihlásili znovu. Nejdříve jsme si vybrali aktivitu, kterou bychom letos chtěli někoho potěšit. Výběr padl na oboru s daňky v Korozlukách, a tak jsme již v říjnu pro happen…

Mandala z přírodnin – 2. oddělení školní družiny

Aktuality

Pondělí11.11.2019 Děti si při naší podzimní procházce nasbíraly poslední podzimní listy a plody, ze kterých vytvořily velkou mandalu u cesty k Benediktu. Mandalu nechaly na místě, možná si z ní zvířátka plody odnesou do svých pelíšků na zimu.

Plavecký výcvik 4. A

Aktuality

Pondělí11.11.2019 V listopadu 2019 ukončili žáci 4. A plavecký výcvik. Za uplynulých deset týdnů se velmi zdokonalili v kraulu i znaku, naučili se plavat s ploutvemi, plavat pod vodou i lovit předměty z velké hloubky. Plavecké dovednosti předvedli i svým rodičům na poslední veřejné hodině. Na závěr obdržel každý žák "Mokré vysvědčení" s krásnou  jedničkou. Všechny děti se naučily plavat! Za jejich snahu jim patří …

Přejít na stránku: 245