Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, po dobu ředitelského volna a hlavních prázdnin (27. června – 31. srpna 2022) bude školní družina po projednání se zřizovatelem uzavřena.
Zpět

Aktuality

Bowling Benedikt – 1. oddělení školní družiny

Aktuality

Středa22.06.2022 V úterý 14. 6. 2022 jsme šli s třeťáčky z 1. oddělení školní družiny na bowling v areálu Benedikt. Pro některé děti to byla nová zkušenost. Byli rozděleni do dvou skupin, každá skupina měla svou dráhu. Hod  koulí (pro některé z nich obrovskou) si opravdu užili. Na cestu zpět si děti koupily ledovou tříšť. Akce se všem moc líbila.

Návštěva Fun parku – 3. oddělení školní družiny

Aktuality

Středa22.06.2022 V pátek 10. 6. jsme s naším oddělením navštívili Funpark na Šibeníku. Počasí nám vyšlo parádní, a tak jsme si to všichni moc užili. Bylo to příjemné zpestření na závěr školního roku. Ivana Maxová, vychovatelka

Návštěva 4. oddělení školní družiny ve Funparku v Mostě

Aktuality

Středa22.06.2022 V pondělí 13. 6. 2022 jsme s dětmi ze 4. oddělení navštívili  Funpark na Šibeníku v Mostě.  Děti si  na lanovém 3D bludišti mohly vyzkoušet své lezecké dovednosti, ve výšce na prolézačkách byly zhruba 20 minut. Počasí nám však nepřálo, začalo hřmít a děti musely opustit lanáček.  Ještě jsme si stihli u okénka  koupit dobroty a pak už rychlou chůzí do školy, dešti jsme však neunikli. I přes nepřízn…

V

Vyhlášení ředitelského volna

Aktuality

Středa08.06.2022 Vážení zákonní zástupci, v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z bezpečnostních, provozních a technických důvodů od 27. 6. 2022 do 30. 6. 2022 ředitelské volno. Ředitelské volno je vyhlášeno z důvodu opravy kolektoru vodovodní přípojky OM 680033-103 a výměny páteřních rozvodů vody ve školn…

Informace pro zákonné zástupce

Aktuality

Úterý07.06.2022 Vážení zákonní zástupci, vzhledem k nárůstu cen potravin, energií a ostatních provozních nákladů zvyšujeme od 1. září 2022 ceny obědů. Věková skupina Cena oběda Požadovaná měsíční záloha do 6 let 33 Kč 760 Kč 7–10 let 35 Kč 800 Kč 11–14 let 37 Kč 850 Kč 15 a více let 39 Kč 900 Kč   Do věkových…

Celodružinová akce ke Dni dětí na Benediktu

Aktuality

Úterý07.06.2022 V pátek 3. 6. 2022 od 16.00 do 18.00 hodin proběhla na Benediktu celodružinová akce ke Dni dětí. Pozváni byli nejen žáci školní družiny, ale také jejich rodiče. Paní vychovatelky pro děti připravily pět stanovišť s úkoly, které byly rozmístěny podél jezera Benedikt. V cíli akce byl připraven táborák, kde si všichni mohli opéct buřty. Všichni jsme si to užili a už se těšíme na další společnou akci.…

Toulky přírodou v 1. oddělení školní družiny

Aktuality

Úterý07.06.2022 V měsíci květnu se naše družinka zapojila do celodružinové akce Toulky přírodou. Paní vychovatelky pro děti připravily aktivity inspirované přírodou a ekologií. Povídali jsme si o koloběhu vody, o třídění odpadu, o naší planetě. Dozvěděli jsme se mnoho nových, zajímavých informací. Na Benediktu jsme splnili stezku s připravenými úkoly. V družince každý dostal sladkou odměnu.

Den dětí

Aktuality

Úterý07.06.2022 Žáci pátých tříd si pro své mladší spolužáky z 1. stupně naší školy přichystali na 1. červen zábavné sportovně-soutěžní dopoledne. Na školním hřišti plnili celkem na dvanácti stanovištích žáci přípravné třídy až 4. ročníku rychlostní, sportovní, obratnostní a kvízové úkoly pod vedením páťáků. Za každou splněnou disciplínu sbírali symboly do své soutěžní karty. Ty byly následně v každé třídě vyhod…

Toulky přírodou ve 2. oddělení školní družiny

Aktuality

Úterý31.05.2022 V týdnu od 23. 5. do 27. 5. 2022 se naše družinka zapojila do celodružinové hry Toulky přírodou. Děti si připomněly poznatky o ochraně přírody, o zeměkouli, o třídění odpadu. Také jsme si povídali o vodě, a tak děti zhlédly pohádku o jejím koloběhu. Venku ještě děti splnily stezku s úkoly. Každý si za snahu zasloužil odměnu. Šmídová Lenka, vychovatelka 2. oddělení ŠD

Toulky přírodou ve 4. oddělení školní družiny

Aktuality

Úterý31.05.2022 V týdnu od 23. 5. do 27. 5. 2022 se 4. oddělení školní družiny zúčastnilo celodružinové akce Toulky přírodou. Paní vychovatelky pro děti připravily spoustu  aktivit, které se pojí s přírodou a ekologií.  Děti si připomněly, jak mají recyklovat odpad, učily se pomocí obrázku, odkud získáváme vodu a jak se voda potom čistí. V pátek jsme se vydali na Benedikt, kde děti plnily úkoly v přírodě. Celý tý…

Přejít na stránku: 24559