Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, po dobu ředitelského volna a hlavních prázdnin (27. června – 31. srpna 2022) bude školní družina po projednání se zřizovatelem uzavřena.
Zpět
20.05.2022, Michaela Šicová

Participativní rozpočet v naší škole a vítězné návrhy

Naši žáci se v dubnu a květnu zapojili do projektu s názvem Pébéčko (participatory budgeting = participativní rozpočet) a mohli ovlivnit rozhodnutí o vynaložení 100 000 Kč od Magistrátu města Most.

Participace byla zaměřena na vylepšení školního prostředí podle požadavků a potřeb žáků. Od začátku dubna přicházeli školáci s originálními nápady. Jejich návrhy obsahovaly např. pomůcky na pohybové aktivity, nové šatní skříňky, vybavení počítačové učebny nebo tříd, věci na odpočinek o přestávkách, novou fasádu aj.

Do projektu se zapojili žáci 3. až 9. ročníků. Při přípravě a v průběhu projektu spolupracovali žáci, učitelé a vedení školy. Kampaň zahrnovala kreativní přesvědčování o vhodnosti daných návrhů a vrcholem kampaně byla prezentace návrhů před spolužáky i vyučujícími. Následně žáci hlasováním rozhodovali, který návrh je podle nich nejpřínosnější a nejpoutavější. Vítězné projekty jsou dva – pořízení nových šatních skřínek a vylepšení školní 3D tiskárny.

Účast na rozhodování o zlepšení školy je pro naše školáky cennou zkušeností a správným krokem k aktivnímu občanství také v budoucnosti.

Škola v brzké době oba vítězné projekty zrealizuje. 

Mgr. Edita Doležalová a Mgr. Ilona Fenclová, koordinátorky projektu

Fotogalerie