Zpět
20.01.2021, Michaela Šicová

Maruška šla pro jahody – 2. oddělení školní družiny

V měsícu lednu se děti ze třídy 1. B, které nyní chodí do 2. oddělení školní družiny, zapojily do soutěží a plnění úkolů od Střediska volného času Most, které pro děti připravilo na Benediktu akci Maruška šla pro jahody, aneb 12 měsíčků. Děti postupně plnily úkoly, musely si zapamatovat všechny obrázky, ze kterých potom v družince musely vymyslet pohádkový příběh. Vše jsme do SVČ poslali a děti po ukončení akce dostanou i odměny. Soutěžení děti moc baví.

Lenka Šmídová, vychovatelka 2. oddělení ŠD

Fotogalerie