Zpět
19.10.2020, Michaela Šicová

Ve 2. oddělení ŠD si hrajeme a tvoříme

V minulém týdnu si děti ze 2. oddělení ŠD při vycházce nasbíraly spadlé listy ze stromů, ze kterých si vyrobily ježky. Děti pracovaly ve skupinkách. Dále děti z přípravné třídy dokreslovaly obrázky z tvarů a také si společně stavěly z lega a stavebnic.

Fotogalerie