Zpět
04.11.2019, Michaela Šicová

Zkoušíme získat Bobříka informatiky

V tomto týdnu se někteří žáci naší školy pokusí získat Bobříka informatiky. Jde o celorepublikovou informatickou soutěž podporovanou Ministerstvem školství, kterou zaštiťuje například Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity nebo Technická univerzita v Liberci. Zaměřuje se na schopnosti žáků v oblasti informatického myšlení – řešení logických úloh, algoritmizace, hledání vzorů apod. (podrobněji na www.ibobr.cz). Soutěž patří do okruhu aktivit mezinárodní iniciativy Bebras podporující dovednosti potřebné pro chápání současného světa technologií a programování (www.bebras.org).

Z naší školy budou soutěžit žáci ze školního RoboKlubu a také vybraní žáci 5. až 7. ročníku.

Mgr. Ondřej Černý

Fotogalerie