Zpět
25.10.2019, Michaela Šicová

Žáci 5. C se zúčastnili semináře o ekologii

Žáci 5. C se zúčastnili semináře Jak se stát Ekohrdinou?, který se konal v Ekologickém centru Most pro Krušnohoří. Procvičili si znalosti o třídění odpadu, délce jejich rozložení v přírodě, o nevhodném vlivu a dopadu na životní prostředí (ovzduší, oceán, černé skládky, lesy...). Za odměnu obdrželi dárek a diplom.

Fotogalerie