Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je vyhlašeno pro žáky školy z provozně-technických důvodů dne 7. května 2018 ředitelské volno. Školní družina a školní jídelna nebudou tento den v provozu.
Zpět
11.02.2018, Michaela Šicová

Plavecký výcvik ve 4. A

Tak jako loňský rok i letos se děti ze 4. A zúčastnily plaveckého výcviku na 3. ZŠ v Mostě. Celý kurz si prohlubovaly získané dovednosti z minulého školního roku a zdokonalovaly se v plaveckých stylech kraul a znak. Děti byly šikovné a celý plavecký kurz si moc užily.

Mgr. Lenka Rebicerová

Fotogalerie