Zpět
07.05.2020, Michaela Šicová

Termíny přijímací zkoušky na střední školy

Čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 8. června

Víceletá gymnázia – 9. června