Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, dovolujeme si vás upozornit, že na webových stránkách byly aktualizovány informace k zápisu do první třídy pro školní rok 2022/2023.
Zpět
10.05.2022, Michaela Šicová

Školní Pébéčko v roce 2021/2022

Milí žáci,

nabízíme Vám možnost spolupracovat na celoškolním projektu participativního rozpočtu. Pod názvem PÉBÉČKO (zkratka je vytvořena z anglického výrazu pro participační rozpočtování PARTICIPATORY BUDGETING) se skrývá možnost navrhnout nějaký PROJEKT a rozhodnout tak o investicích.

Participace je účastí či podílením se, ale také převzetím odpovědnosti. A znamená to „mít přístup“ a „být součástí“. Participace má být dobrovolná, konstruktivní a nenásilná. Žáci základních škol vstupují do aktivní role a zábavnou formou ovlivňují chod ve své škole. Díky Pébéčku se zvyšuje jejich zájem o dění ve škole a jejím okolí. Školní Pébéčko samozřejmě bere ohled na věk a schopnosti žáků. Lze jej realizovat kompletně, což pomáhá budovat vztahy mezi žáky a školou.

Žáci naší školy si budou moci sami projekt navrhnout, obhájit ho a posunout do finálního online hlasování. Návrh může podat žák naší školy jako jednotlivec, tým nebo celá třída (nejlépe po předchozí domluvě s třídní učitelkou). V tuto chvíli můžete podávat návrhy, které budou přijímány do 20. 4. 2022. V případě potřeby Vám bližší informace podají zástupci žákovského parlamentu nebo koordinátoři projektu.

Chcete se o Pébéčku dozvědět více? Třeba jak projekt probíhá? Nebo jak můžete podat návrh? Tyto a další informace najdete na webových stránkách Pébéčka, které budou pravidelně aktualizovány.

Děkujeme za spolupráci Mgr. I. Fenclová a Mgr. E. Doležalová

Hlasovat můžete zde.