Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, po dobu ředitelského volna a hlavních prázdnin (27. června – 31. srpna 2022) bude školní družina po projednání se zřizovatelem uzavřena.
Zpět
30.08.2022, Michaela Šicová

Informace pro zákonné zástupce k zahájení školního roku 2022/2023 – 1. září 2022

Školní družina

Provoz ve školní družině bude zahájen 1. září. Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří již 1. září využijí služeb školní družiny, aby na tento den napsali žákům informaci o odchodu ze školní družiny (9.00 hod. – po vyučování; 12.30 hod. – po obědě, případně v jiném čase).

Školní jídelna

Výdej obědů ve školní jídelně bude 1. září probíhat od 11.30 do 12.30 hodin. Od 2. září je k dispozici opět možnost výběru ze dvou obědů kromě pátků, kdy je pouze jedno jídlo. Záloha na stravné se platí nejpozději do 20. dne v měsíci na měsíc následující. Přihlášeni budou hromadně všichni strávníci po zaplacení zálohy na stravné. Pokud se v daném měsíci nebudou stravovat, je nutno obědy odhlásit. Za neodhlášené obědy zodpovídají zákonní zástupci.

Umístění šaten (budou se používat od 2. září):

Vchod ŠD (pavilon H)

 • všechna oddělení školní družiny, přípravná třída

Hlavní vchod 18. ZŠ

 • 1. A, 1. B, 1. C, 2. A, 2. B, 2. C, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 4. C, 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B, 9. C

1. září se žáci nepřezouvají.

Přípravná třída

 • sraz na parkovišti před vchodem do ŠD (pavilon H) v 8.20 hodin
 • program:
  • prohlídka třídy a seznámení se s třídní učitelkou
 • školní aktovku, přezůvky a svačinu si přineste až 2. září (výuka bude probíhat do 12.00 hodin)

1. A, 1. B, 1. C

 • sraz na parkovišti před vchodem do ŠD (pavilon H):
  • 1. A v 8.30 hodin
  • 1. B v 9.00 hodin
  • 1. C v 9.30 hodin
 • program:
  • přivítání ředitelkou školy
  • prohlídka třídy a seznámení se s třídní učitelkou
 • školní aktovku, přezůvky a svačinu si přineste až 2. září (výuka bude probíhat do 12.00 hodin)

2.–9.třídy

 • přivítání se s třídními učiteli v 8.20 hodin v kmenových třídách (výuka bude trvat asi 1 vyučující hodinu)
 • 2. září bude výuka probíhat na 1. stupni do 12.00 hodin, na 2. stupni do 12.55 hodin