Zpět
16.01.2021, Michaela Šicová

Informace k provozu školy od 4. ledna 2021

Vážení zákonní zástupci,

na základě usnesení Vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 je od 4. ledna 2021 povolena osobní přítomnost ve škole pouze žákům přípravné třídy a 1. a 2. ročníku. Ostatní třídy od 4. ledna 2021 přecházejí opět na distanční výuku ve stejném režimu, jako tomu bylo v říjnu – listopadu 2020. Podrobnější informace vám budou zaslány prostřednictvím systému Bakaláři nejpozději v sobotu 2. ledna 2021.

Pokud bude žák ve škole docházet na oběd, je třeba mu obědy ve školní jídelně přihlásit. Žáci na prezenční výuce se stravují ve školní jídelně při dodržení všech nastavených bezpečnostních opatření. Žáci na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd, výdej obědů bude umožněn od 13.30 do 14.00 hodin do vlastních jídlonosičů. Žáci si obědy vyzvedávají osobně.

Bez objednání obědů nelze navštěvovat školní družinu. Školní družina bude v provozu od 7.00 do 16.00 hodin.