Zpět
18.06.2020, Michaela Šicová

Informace k závěru školního roku 2019/2020

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k aktualizaci Harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství je možné předat vysvědčení celému třídnímu kolektivu najednou. Místo a čas pro předání vám budou sděleny třídní učitelkou. Účast na osobním převzetí vysvědčení je z nařízení MŠMT podmíněna vyplněním čestného prohlášení a jeho odevzdáním třídní učitelce nejpozději v den předání vysvědčení (tj. 30. června 2020).

Pokud by se žáci nemohli osobního předání vysvědčení zúčastnit, lze si jej vyzvednout ještě 1. a 2. července mezi 9. a 12. hodinou v sekretariátu školy (sekretariát bude po dobu prázdnin přestěhován do prostor školní družiny – vstup „družinovým vchodem“.) Další možností je vyzvednutí vysvědčení až se zahájením nového školního roku v září. Hodnocení za 2. pololetí je zpřístupněno v systému Bakaláři.

Upozorňujeme vás, že ve škole již probíhají rekonstrukční práce, od 22. do 25. června je vyhlášeno ředitelské volno. Pokud byste přesto potřebovali ve škole něco zařídit, prosím dbejte na vlastní bezpečnost.

Vedení školy