Zpět
29.05.2020, Michaela Šicová

Informace k otevření školy pro žáky 2. stupně v týdnu od 8. 6. 2020

Vážení rodiče,

v době od 8. 6. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků druhého stupně ve škole. Prosíme, seznamte se pečlivě se všemi podmínkami pobytu dětí ve škole, neboť budou velmi odlišné od běžné výuky, na kterou jsou žáci zvyklí. Pokud souhlasíte s jednodenním pobytem svého dítěte ve školy za těchto podmínek, potvrďte to písemně obratem třídní učitelce.

Děkujeme za pochopení a spolupráci. 

Vedení školy

Zajištění činnosti školních skupin pro žáky 6. – 9. ročníku od 8. 6. 2020

 Vážení rodiče,

podle tzv. Harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství by od 8. června měla být možná osobní přítomnost žáků druhého stupně základních škol ve škole formou školních skupin. Přítomnost žáků ve škole bude dobrovolná, proto Vám sdělujeme podmínky, za jakých bude pobyt organizován, abyste měli dostatek podkladů se rozhodnout, zda této možnosti využijete. Své rozhodnutí nám sdělte prostřednictvím třídních učitelů nejpozději do 3. 6. 2020.

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními (např. dodržení odstupů 2 metry).

Příchod ke škole, pohyb před školou, odchod ze školy

Žáci se sejdou na stanoveném místě před hlavní bránou školy v 9.00 hodin. Na určeném místě na ně bude čekat třídní učitelka. Odchod ze školy je ve 13.00 hodin.

Vstup do budovy školy

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

V budově školy

Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Pokud počasí dovolí, budou žáci trávit čas i venku (skupiny budou oddělené). Úklid, dezinfekce a další hygienická opatření bude škola provádět podle stanovených pravidel.

Ve třídě

Složení skupin žáků se stanoví předem a bude neměnné. Maximální počet žáků ve skupině bude 15 s tím, že každý žák bude sedět sám v lavici. O nošení roušky v průběhu pobytu ve třídě rozhodne pedagogický pracovník, který bude mít skupinu na starosti; pokud bude zachován rozestup 2 metry, může rozhodnout o sundání roušky. Pokud bude docházet k bližšímu kontaktu, budou se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud bude žák vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. 

Školní stravování

Školní jídelna bude vařit jedno teplé jídlo, při využití školního stravování v den pobytu ve škole musí být strava uhrazena do 3. 6. 2020. Při případné neúčasti žáka na školní skupině musí být oběd odhlášen do 14.00 hodin předchozího pracovního dne. Žáci se budou stravovat po skupinách, jídlo, pití i příbory jim budou rozdávány. Rouška bude odložena pouze při samotné konzumaci jídla a pití. Oběd je od 13.30 hodin.

Skupiny žáků 2. stupně

Aktivity se budou realizovat pro skupiny žáků jedné třídy. Složení skupin je neměnné po celou dobu pobytu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje třídní učitelka.

Škola vede evidenci o přítomnosti žáků. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

Pobyt žáků ve škole bude v těchto termínech:

6. ročník – 8. 6. 2020
7. ročník – 9. 6. 2020
8. ročník – 10. 6. 2020
9. ročník – 11. 6. 2020

Upozornění

Do školní skupiny bude zařazen pouze žák, který odevzdá nejpozději v den nástupu vyplněné a podepsané čestné prohlášení (k dispozici v dokumentech pro rodiče na webových stránkách školy nebo k vyzvednutí na sekretariátu školy).

Vážení rodiče, děkujeme za vaši vstřícnost, pochopení a podporu. Věříme, že společnými silami toto nelehké období zvládneme.

Mgr. Jana Kropáčková, ředitelka školy