Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, po dobu velikonočních prázdnin (28. března 2024) bude školní družina po projednání se zřizovatelem uzavřena.
Zpět

Projekty

Šablony 2023

Projekty

Šablony 2023   Naše škola a školní družina realizují projekt s názvem Šablony 2023, registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0007967, podpořený z výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, operačního programu Jan Amos Komenský. Projekt je zaměřen na podporu osobnostně sociálního a profesního rozvoje pracovníků ve vzdělávání a na podporu inovativního vzdělávání žáků formou podpory žáků s …

Projekt Podpora 18. ZŠ s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků

Projekty

Název projektu: Podpora 18. ZŠ s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků Evidenční číslo: 0158/PODSKOL/2022 Celkový rozpočet projektu: 6 682 273 Kč Termín realizace projektu: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025 Účel: Posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce…

Podpora duševního zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím zavádění komplexních vzdělávacích programů zaměřených na socioemoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích (Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience)

Projekty

Naše škola je součástí projektu Podpora duševního zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím zavádění komplexních vzdělávacích programů zaměřených na socioemoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích (Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience) Cílem projektu je podpora rozvoje sociálních a emočních dovedností v rámci školního vyučování a prevence duševních onemocnění a násilí ve vztazích u ž…

Vybudování odborných učeben 18. ZŠ Most

Projekty

Program: Integrovaný regionální operační program Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004199 Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím Centra pro regionální rozvoj Žadatel: Statutární město Most Celkové náklady: 14 065 199,06 Kč Dotace: 12 658 679,15 Kč Stručný popis projektu: Předmětem projektu jsou stavební úpravy učeben v objektu Základní školy, Most…

Eduroam

Projekty

Základní škola, Okružní 1235, Most, příspěvková organizace je součástí sítě Eduroam.Naše instituce je připojena k síti eduroam. Ve škole je vysíláno essid eduroam, ověřování je prováděno protokolem 802.1x.Návod, jak si nastavit počítač pro práci s 802.1x, naleznete na stránce eduroam.cz. Pro úspěšné ověření a následný přístup k internetu potřebujete znát uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje získá…

Projekt „Podpora žáků ZŠ v Mostě“.

Projekty

Dne 1. 9. 2019 byl na naší škole v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zahájen projekt „Podpora žáků ZŠ v Mostě“. Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie. Projektové aktivity budou probíhat po dobu 3 školních let a do jejich realizace je zapojeno 10 základních škol v Mostě, Statutární město Most prostřednictvím Klubu národnostních menšin, Oblastní charita v Mostě…

Přejít na stránku: 1