Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, po dobu velikonočních prázdnin (6. dubna 2023) bude školní družina po projednání se zřizovatelem uzavřena.
Zpět
15.10.2020, Michaela Šicová

Vybudování odborných učeben 18. ZŠ Most

Program:

Integrovaný regionální operační program

Číslo projektu:

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004199

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím Centra pro regionální rozvoj

Žadatel:

Statutární město Most

Celkové náklady:

14 065 199,06 Kč

Dotace:

12 658 679,15 Kč

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu jsou stavební úpravy učeben v objektu Základní školy, Most, Okružní 1235, příspěvkové organizace, a to s ohledem na zvýšení kvality vzdělávání v souvislosti s budoucím uplatněním žáků na trhu práce v klíčových kompetencích přírodní vědy a komunikace v cizím jazyce ve vazbě na práci s digitálními technologiemi.

Součástí projektu je rovněž vytvoření arboreta, pořízení nezbytného vybavení rekonstruovaných prostor, zajištění bezbariérovosti školy a odpovídající úrovně konektivity.

Projekt byl spolufinancován z prostředků EU.