Nepřehlédněte...

Z provozních důvodů se ve středu 10. 11. 2021 a ve čtvrtek 11. 11. 2021 vaří pouze oběd číslo 1. Děkujeme za pochopení.
Zpět
16.03.2020, Michaela Šicová

Projekt „Podpora žáků ZŠ v Mostě“.

Dne 1. 9. 2019 byl na naší škole v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zahájen projekt „Podpora žáků ZŠ v Mostě“. Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie. Projektové aktivity budou probíhat po dobu 3 školních let a do jejich realizace je zapojeno 10 základních škol v Mostě, Statutární město Most prostřednictvím Klubu národnostních menšin, Oblastní charita v Mostě prostřednictvím klubu Sovička a Pobočka Diakonie CB v Mostě prostřednictvím klubu Záplata.

Hlavním cílem projektu je podpora rovného přístupu žáků základních škol ke vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, a to včetně podpory dětí a rodičů ze sociálně vyloučených lokalit. K naplnění tohoto cíle bude přispívat široké spektrum klíčových aktivit projektu, které jsou zaměřeny na podporu žáků jak v prostředí základních škol (před a po vyučování), tak v prostřední mimoškolních klubů. Dvě z aktivit jsou též zaměřeny na rodiče žáků, na jejich aktivnější zapojení do života školy a motivaci dětí k domácí přípravě do školy.

Na školách jsou nově zřízeny pozice podpůrných pracovníků pro děti a rodiče ze soc. vyloučených lokalit, které umožní pravidelnou podporu žáků při přípravě na vyučování (domácí úkoly, doučování, příprava na testy, zpracování referátů atp.), každá z partnerských škol si dle svých potřeb zvolila počet těchto pracovníků a rozsah jejich úvazku od 0,15 úvazku do 0,5 úvazku. Žáci mají též ve školách možnost volby z více než 50 zájmových kroužků se zaměřením např. na sport, finanční gramotnost, divadlo, cizí jazyky či kroužky typu mladý zdravotník, hasič, dobrovolník atp.

V prostředí mimo ZŠ jsou nabízeny každé odpoledne doučování kluby, a to jak pro jednotlivce, tak pro menší skupiny dětí. V těchto klubech je možné si připravovat domácí úkoly, zaměřit se na určité předměty, se kterými může mít dítě potíže, připravit se na zkoušení atp. Kluby budou nabízet zážitkové vzdělávací aktivity též v době hlavních prázdnin, a to včetně např. tematických vycházek či výletů do okolí.

Na každé z partnerských škol pracuje koordinátor inkluze, který podporuje zavádění proinkluzivních opatření dle potřeb konkrétních žáků školy, úzce spolupracuje s vedením školy a zároveň dochází k výměně zkušeností a příkladu dobré praxe v rámci celého projektového týmu.

Realizátor projektu:

Vzdělávací centrum Genesia, z.s.

Partneři projektu:

Statutární město Most,

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.,

Oblastní charita Most, Pobočka Diakonie CB v Mostě,

1. ZŠ – Základní škola, Most, Svážná 2342, p.o.,

3. ZŠ – Základní škola, Most, U Stadionu 1028, p.o.,

4. ZŠ – Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, p.o.,

7. ZŠ – Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o.,

8. ZŠ – Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, p.o.,

10. ZŠ – Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, p.o.,

11. ZŠ – Základní škola, Most, Obránců míru 2944, p.o.,

14. ZŠ – Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, p.o.,

15. ZŠ – Základní škola, Most, J.A. Komenského 474, p.o.,

18. ZŠ – Základní škola, Most, Okružní 123/8, p.o.