Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, po dobu ředitelského volna a hlavních prázdnin (27. června – 31. srpna 2022) bude školní družina po projednání se zřizovatelem uzavřena.
Zpět
12.03.2020, Michaela Šicová

Projekt 6. tříd – The River of Culture

Žáci 6. tříd se společně s paní učitelkou Münchovou zapojili do mezinárodního projektu "The River of Culture". V tomto projektu spolupracují s vrstevníky z Albánie, Turecka a Ukrajiny. Pro mnohé z nich je to první zkušenost s uplatněním jejich angličtiny v praxi. V projektu pracují na základních tématech vztahujících se k jejich každodenní rutině a tím si mohou procvičovat fráze a slovní zásobu z angličtiny jinou formou a zároveň se dozvědět více o školách a životě žáků z partnerských zemí. Žáci se tak již seznámili s hudbou, kterou rádi poslouchají, s oblíbenou knihou a čekají je ještě další témata, např. tradice či volný čas. Každé téma se snažíme zpracovávat jiným způsobem a ukládáme výstupy na společný Twinspace.