Zpět
29.09.2020, Michaela Šicová

15 aneb eTwinning má občanku

Při příležitosti 15. výročí eTwinningu v České republice připravilo Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) pro české eTwinnery hru s názvem 15 aneb eTwinning má občanku.

Protože mezinárodní projekty eTwinning, tedy spolupráce s dalšími evropskými školami, mají ve výuce v naší škole své pevné místo, s chutí jsme se do hry zapojili.

Hra je svým zaměřením vhodná pro všechny učitele a jejich žáky z MŠ, ZŠ, gymnázia/SŠ/SOŠ a probíhá ve veřejné virtuální třídě TwinSpace.  Každý měsíc 15. se zveřejní jedna aktivita, která je zaměřena nejen na eTwinning, ale i na dovednosti v IT. Hra poběží až do října 2021, a tak na nás čeká mnoho jistě kreativních úkolů. Žáci 7. tříd vytvořili tým s názvem Tak určitě a přijali i výzvu našich nejmenších – žáčků z 1. A. První aktivitou bylo představit tým prostřednictvím fotografie, která musela obsahovat číslo 15. Sami můžete vidět, jak se jim to podařilo.

Další týmy si můžete také prohlédnout na stránkách projektu.

Fotogalerie