Zpět
05.02.2024, Michaela Šicová

Informace pro rodiče

Školní družina se nachází v pavilonu H a je otevřena od 6.00 do 17.00 hodin.

Příchody do ranní ŠD

 • od 6.00 do 7.45 hodin je otevřen boční vchod pavilonu H
 • žáci, kteří přicházejí na vyučování po 8. hodině, použijí hlavní vchod školy
 • od 8.15 hodin je vstup do budovy umožněn pouze bočním vchodem pavilonu A (vedení školy)

Odchody ze ŠD

 • v doprovodu zákonných zástupců, rodinných příslušníků
 • samo na základě písemné žádosti zákonného zástupce (datum, podpis) – vzor zde

Žáky nelze uvolňovat na základě telefonické žádosti.

 • po obědě: 12.45 – 13.00 hod., 13.45 – 14.00 hod. (dle rozvrhu dětí)
 • odpoledne: 15.00 – 17.00 hod.

 Prosíme rodiče, aby dodržovali časové rozmezí příchodů pro své děti.
Z bezpečnostních důvodů rodiče nevstupují do prostor ŠD.

Seznam věcí potřebných do ŠD

 • vhodné převlečení na pobyt venku v podepsané tašce
 • papírové kapesníky
 • papírové utěrky
 • šťáva
 • tekuté mýdlo

Platba ŠD

200 Kč/měsíc – splatná ve dvou splátkách převodem z účtu:

 • do 20. srpna 1000 Kč (platba za 1. pololetí – září – leden)
 • do 20. ledna 1000 Kč (platba za 2. pololetí – únor – červen)

Číslo účtu: 3375260267/0100
Konstantní symbol: 308
Variabilní symbol: přidělen školou (platí pro všechny platby škole)
Specifický symbol: 2222

Případnou kontrolu plateb lze provést po domluvě v kanceláři školy.

Zaměstnanci školní družiny:

Vedoucí vychovatelka

 • Dana Prücknerová
  • telefon: +420 734 752 009; +420 910 190 261
  • zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků
  • předává informace zákonným zástupcům
  • vyřizuje náměty a stížnosti

Vychovatelky

 • Michaela Kočová, telefon: +420 910 190 262
 • Ivana Maxová, telefon: +420 910 190 263
 • Eva Kisialová, telefon: +420 910 190 264
 • Lenka Šmídová, DiS., telefon: +420 910 190 265
 • Ivana Horová, telefon: +420 910 190 258

O zařazení dítěte do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

Přihláška do ŠD