Zpět
08.09.2020, Michaela Šicová

Prohlášení o přístupnosti

Při realizaci a tvorbě těchto webových stránek byla zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu podle Pravidel tvorby přístupného webu připravené pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a vyhlášky č. 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Stav souladu

Kód webových stránek je vytvořen v souladu s normou HTML 5, vizuální forma a rozvržení je zhotoveno pomocí CSS kaskádových stylů. Webové stránky jsou responzivní – dostupné pro různá rozlišení obrazovky (počítač, tablet, mobil) s důrazem na co nejlepší čitelnost a přehlednost informací a navigace.

Další formáty dokumentů

Na našich internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, DOC(X), XLS(X) z důvodu většího rozsahu informací v nich uvedených, nebo specifického formátování, které webový formát HTML nepodporuje. Formáty DOC(X) a PDF jsou také vhodnější pro tisk.

  • PDF – pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Acrobat Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe, nebo některý z alternativních prohlížečů. Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích.
  • DOC(X), XLS(X) – tyto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných kancelářských aplikací – MS Office, Libre Office, Open Office.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Postřehy, připomínky, náměty nebo problémy se zobrazením tohoto webu nám prosím zasílejte na adresu 18zs@18zs.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz