Zpět

Aktuality

Úřední hodiny školy v době nouzového stavu

Aktuality

Pátek13.03.2020 Úřední hodiny školy (vstup vchodem pro návštěvy): pondělí – pátek 8.00 – 12.00 hodin

Masopustní rej ve školní družině

Aktuality

Čtvrtek12.03.2020 V pátek 28. 2. proběhla ve školní družině celodružinová akce  Masopustní rej. Děti se převlékly za pohádkové bytosti, zvířátka, postavy z filmů i akční hrdiny. Společně si zařádily při tanci a užily veselí při soutěžích. Akce se vydařila a společně s dětmi se těšíme, že ji zopakujeme.  Ivana Maxová

Důležité informace pro zákonné zástupce

Aktuality

Čtvrtek12.03.2020 Vzhledem k nařízenému uzavření škol je velmi důležité, aby se žáci vzdělávali doma. Během uzavření školy budou pedagogičtí pracovníci zadávat žákům úkoly pro domácí studium prostřednictvím systému Bakaláři. Zadání úkolů budou zasílána i zákonným zástupcům. Žáci pracují dle pokynů vyučujících – vypracovávají zadané úkoly v určených termínech. Vyučující provedou kontrolu splnění těchto úkolů. Vzhl…

Zápis do 1. tříd 2020/2021 – spuštění rezervačního systému

Aktuality

Středa11.03.2020 V současné době je spuštěn rezervační systém k zápisu do 1. tříd 2020/2021. Více informací k zápisu naleznete zde.

Karanténa školských zařízení – ošetřovné

Aktuality

Středa11.03.2020 Informace o karanténě školských zařízení a ošetřovném pro zákonné zástupce žáků na základě uzavření naší školy kvůli mimořádnému opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 Prosíme zákonné zástupce, aby si s sebou k vyzvednutí potvrzení o uzavření školy vzali i průkazku pojištěnce dítěte.

Uzavření školy

Aktuality

Úterý10.03.2020 Na základě mimořádného opatření přijatého na dnešním jednání Bezpečnostní rady státu je do odvolání zrušena od středy 11. března 2020 výuka ve všech základních a středních školách. Toto opatření se týká i naší školy včetně školní družiny a školní jídelny (obědy žáků navštěvujících školní jídelnu budou automaticky odhlášeny). Dále do odvolání nebudou probíhat ani zájmové kroužky a další akce pořáda…

S beruškou na cestách – Ukázková hodina Aj

Aktuality

Pátek06.03.2020 Srdečně zveme všechny předškoláky i jejich rodiče na adaptační hodiny S beruškou na cestách Ukázková hodina Aj středa 11. března 2020 od 16.30 hodin zapojení dětí do hravé výuky anglického jazyka s sebou dobrou náladu vstup hlavním vchodem školy (rybičky) Těšíme se na vás! Přehled všech setkání si můžete stáhnout zde.

Čtvrté setkání s beruškou

Aktuality

Pátek06.03.2020 Ve středu 4. března opět navštívili naši školu předškoláci. Přišli sportovně oblečeni a s úsměvem na tváři.  V tělocvičně jsme si společně zasoutěžili a zasportovali. Protože byli všichni moc šikovní, odnesli si čtvrtou tečku na berušce.  Už se těšíme na další setkání, kdy se děti zapojí hravými formami do výuky anglického jazyka.  paní učitelky budoucích prvních tříd a přípravné třídy

Návštěva kina Kosmos v Mostě

Aktuality

Pátek06.03.2020 Ve čtvrtek 27. 2. 2020 se vydali žáci ze čtyř oddělení naší školní družiny společně pěškobusem do kina Kosmos na filmové představení Toy Story: Příběh hraček. Na fotografiích můžete vidět, jak dlouhý had žáků nás byl. Cestu pěšky jsme zvládli bez problémů, všichni se totiž moc těšili, někteří žáci šli do kina poprvé. Příjemně unaveni jsme zhlédli filmové představení, vše dobře dopadlo, jak to v p…

Informace vedení školy k aktuální epidemiologické situaci a dotazům zákonných zástupců dětí a žáků školy

Aktuality

Úterý03.03.2020 Současnou epidemiologickou situaci u nás a ve světě pečlivě monitorujeme, sledujeme tok informací z MŠMT, krajské hygienické stanice a od zřizovatele. V současné době funguje školní provoz bez omezení, zavádíme však nad běžný rámec pravidelného úklidu všech prostor školy úklid s použitím desinfekčních – virucidních prostředků. Děti a žáci jsou opakovaně poučováni o nutnosti dodržování hygienický…

Přejít na stránku: 13511