Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, z provozních důvodů se bude od 28. listopadu 2023 do odvolání vařit jen oběd číslo 1. Děkujeme za pochopení.
Zpět
31.10.2023, Michaela Šicová

Žáci 8. a 9. tříd v ekologickém středisku Střevlík

Skupina 50 dětí se třemi učitelkami strávila týden v Hejnicích v Jizerských horách. V ekologickém středisku se každý den věnovali zajímavým činnostem. Na turistických vycházkách poznávali děvčata a chlapci přírodní útvary, přírodniny a krásy podzimních bukových lesů, vyhlášených organizací UNESCO v roce 2021 přírodní památkou ČR. Při vycházkách děti hrály hry a soutěžily pod vedením lektorek střediska.

Během celého pobytu probíhal program s názvem Planeto, dáme to. Naši žáci prokázali své vědomosti v tématech jako globální oteplování, klimatické změny, učili se propojovat znalosti s běžným životem, formulovat vlastní názory na problémy týkající se ochrany životního prostředí a předvídat i posoudit dopady vlastního jednání. Při simulačních hrách o rybaření, transportu zboží, chovu hospodářských zvířat atd. spolupracovali dívky i chlapci v různých skupinách, vzájemně se doplňovali, dohadovali, řešili obvyklé i neobvyklé situace z běžného života a užili si spoustu zábavy. Z odpadových materiálů a přírodnin vyráběli dekorativní stromky, náramky, nebo ozdobili svíčky vlastními vzory. Z potravin, které obvykle v kuchyni zbydou, děti připravily chutnou svačinu pro sebe i kamarády.

Lektorky ze Střediska Střevlík většinu našich dětí chválily už v průběhu i při závěrečném hodnocení týdenního pobytu, jehož cílem bylo formovat postoj dětí k životnímu prostředí a posílit pocit zodpovědnosti za současný i budoucí stav přírody. Rádi se do Hejnic zase někdy vrátíme.

Fotogalerie