Zpět
18.09.2020, Michaela Šicová

Výuka v přírodě – 6. A na Resslu

Chlapci a dívky ze 6. A se jedno dopoledne učili o přírodě venku. Vypravili se na vrch Ressl. Ekocentrum Most pro děti připravilo výukový seminář Jak žije strom.

Akce byla velmi dobře připravená. Děti bavily všechny činnosti, dokázaly odpovědět paní lektorce z Ekocentra na mnoho otázek,  ale také se dověděly řadu nových informací o životě stromů, o lesní zvěři a ochraně přírody. Znalosti si děti ověřovaly hravou formou, procházely okolo rybníka a plnily ve skupinách různé úkoly. Pan Vlček poutavě vyprávěl o své práci lesníka. Na mapě dětem ukázal, jak se v lese orientovat a přinesl pomůcky, které při práci používají dřevorubci. V průběhu akce kladly děti různé dotazy, nejvíce se vyptávaly lesníka na jeho práci.

Cílem této akce bylo podpořit zájem dětí o životní prostředí a jeho ochranu a rozšířit jejich znalosti z oblasti environmentální výchovy.

Fotogalerie