Zpět
19.10.2020, Michaela Šicová

Ukliďme Benďák

Ukliďmě Benďák, ukliďme Česko – takto se jmenovala akce, ke které se 18. 9. 2020 vrátila společnost United Energy. Původní jarní termín nevyšel, ale tentokrát to klaplo. Sraz byl na parkovišti před sportovně-vzdělávacím zařízením Benedikt.

Proběhlo proškolení o bezpečnosti, byly nám rozdány pomůcky (pytle a rukavice) a určeno místo, kde je potřeba uklidit. Vyrazili jsme tudíž do terénu. Zapojilo se 54 žáků ze tří škol a přišli pomoc i senioři. Celkem jsme všichni posbírali 200 kg odpadu. K práci jsme přistoupili velmi zodpovědně, ale i obezřetně.  Na místě jsme dostali i občerstvení, rozdělali si oheň a opekli si vuřty a marshmallow. Každý si mohl odnést i drobnost v podobě reklamních předmětů.

Dopoledne se nám moc líbilo, neboť jsme nemuseli mít roušky, svítilo sluníčko a hřál nás dobrý pocit, že jsme byli užiteční.

žáci 8. ročníku a paní učitelka Mgr. Ilona Fenclová

Fotogalerie