Zpět
13.10.2020, Michaela Šicová

Podzimní les

Druháci se právě začínají učit o podzimním lese. Proto ve třídě 2. C uspořádali výstavku listnatých a jehličnatých stromů a jejich plodů. Při výkladu a komentáři paní učitelky si děti vše mohly prohlédnout a osahat. Nakonec si každá třída zasoutěžila a paní učitelky si tak ověřily, že si děti všechny názvy zapamatovaly. Druháci jsou šikulové a už se těší, až vyrazí s rodiči do lesa a předvedou jim, co všechno už o lese znají.

paní učitelky druhých tříd

Fotogalerie