Zpět
29.01.2020, Michaela Šicová

Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo

Školního kola olympiády v anglickém jazyce zaměřeného na konverzační jazykové dovednosti se letos zúčastnilo 12 žáků ze 7. tříd.

Dívky a chlapci prokázali dobré jazykové znalosti, pohotové reakce a schopnost vyjádřit své názory i odpovídat na záludné otázky při konverzaci s vyučujícími. Otestovali si i porozumění slyšenému textu. Paní učitelky hodnotily u žáků jazykovou pohotovost, kreativitu, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatickou správnost při vyjadřování. Vítězkou školního kola se stala Karina Žuravljová, která prokázala výborné jazykové znalosti a bude naši školu reprezentovat v okresním kole. Budeme jí držet pěsti, aby uspěla. K vítězství gratulujeme! Jako druhý se umístil Tomáš Pancner. Na třetím místě skončilo hned několik dětí se stejným bodovým hodnocením – Kateřina Budínová, Nikola Polanská, Adam Spasič a Miroslav Jirásko. Čtvrté místo obsadili Kirill Medveděv a Adam Vu. Ostatní žáci se umístili jen s malými rozdíly v počtu získaných bodů.

 Při vyhodnocení dostali žáci a žákyně diplomy a drobné odměny. Paní učitelky ocenily nejen znalosti, ale také odvahu poměřit své schopnosti v konkurenci ostatních žáků.

Fotogalerie