Zpět
02.12.2019, Michaela Šicová

Malá technická univerzita

Žáci 3. B a 5. C se zapojili do projektu na podporu technického vzdělávání, rozvoje konstruktivního myšlení a týmové práce. Projekt s názvem Malá technická univerzita je rozdělen celkem do čtyř lekcí.

První dvě proběhly v pátek 22. listopadu. V duchu Komenského myšlenky „škola hrou“ žáci vytvářeli ze stavebnice Lego vlastní stavby, učili se číst v technických výkresech staveb a plánech města a následně stavby podle technického výkresu a plánu města sami tvořili. Pracovali jednotlivě, v malých skupinách i početných týmech. Všechny děti se do práce s nadšením a zájmem zapojily, a proto byly na závěr odměněny diplomem.

Další dvě témata zaměřená na stavbu mostů a inženýrské sítě je čekají v pondělí 9. prosince. Již nyní se velmi těší.

Fotogalerie