Zpět
13.03.2020, Michaela Šicová

Informace pro zákonné zástupce

Zákonní zástupci, kteří nemají přístup do informačního systému Bakaláři, si mohou po domluvě s třídním učitelem nechat ve škole vygenerovat nová hesla.

Pokud někteří zákonní zástupci nemají přístup k internetu, domluví se s vyučujícími na předání materiálů k samostudiu.