Zpět
09.10.2020, Michaela Šicová

Informace k mimořádnému hygienickému opatření od 12. 10. 2020

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k vyhlášení mimořádného opatření platného od 12. 10. 2020 vás chceme informovat o realizaci těchto opatření na naší škole.

 

Přípravná třída, 1., 2., 3., 4. a 5. třídy

  • výuka probíhá prezenčně
  • školní družina je v provozu
  • kvůli uzavření vnitřních bazénů neprobíhá plavecká výuka

 

6. a 7. třídy

  • 12.–16. 10. 2020 – prezenční výuka
  • 19.–23. 10. 2020 – distanční výuka (bližší informace vám byly zaslány prostřednictvím Bakalářů)

 

8. a 9. třídy

  • 12.–16. 10. 2020 – distanční výuka (bližší informace vám byly zaslány prostřednictvím Bakalářů)
  • 19.–23. 10. 2020 – prezenční výuka

 

26.–30. 10. 2020

  • prodloužení podzimních prázdnin na celý týden (prodloužení o „covidové“ prázdniny)