Zpět
12.11.2020, Michaela Šicová

Informace – výuka od 18. listopadu 2020

Vážení zákonní zástupci,

od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků přípravné třídy a 1. a 2. ročníku ve škole. Podrobnější informace vám budou zaslány prostřednictvím systému Bakaláři nejpozději v pondělí 16. 11. 2020.

Pokud bude žák ve škole docházet na oběd, je třeba mu obědy ve školní jídelně přihlásit. Bez objednání obědů nelze navštěvovat školní družinu. Školní družina bude v provozu od 7.00 do 16.00 hodin.

Žáci ostatních ročníků i nadále pokračují v distanční výuce nastaveným způsobem, o případných změnách vás budeme včas informovat.