Zpět
25.06.2024, Michaela Šicová

Den dětí ve škole

Den dětí ve škole se letos konal 31. 5. 2024 v areálu školy a na školním hřišti. Pro žáky nižšího stupně byla připravena stezka se stanovišti a úkoly. Na těch nám pomáhali žáci 9. A. Při plnění úkolů se děti dozvěděly něco zajímavého o zemích, ze kterých pochází někteří jejich spolužáci. Za zvládnutí úkolů čekala na všechny sladká odměna.

Fotogalerie